سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها خورشید ، فعال می شود!


خورشید ، فعال می شود!

فضاپیمایSTEREO-B منطقه ای فعال در ناحیه شرقی خورشید را بررسی می کند.در 5 مه (سه شنبه) در این ناحیه انفجار قابل توجهی رخ داد.STEREO-Bتصویری از این انفجار را در نور فرابنفش ثبت کرد:

 ریشه اصلی این فعالیت احتمالا یک لکه خورشیدی است.عرض جغرافیایی این منطقه می توان آن را به عنوان عضوی از بازه جدید خورشیدی 24 معرفی کرد.لکه خورشیدی مفروض تا کنون از زمین مشاهده نشده است اما خورشید در حال تغییر جهت این منطقه به سمت ماست ، بنابراین در چند روز آینده مشاهدات دقیق تری از این ناحیه انجام خواهد شد. 

رصدگران تلسکوپی خورشید می بایست ناحیه شمال شرقی خورشید را برای مشاهده یک رویداد غیر منتظره در 7 یا 8 مه زیر نظر داشته باشند.

 

 

 

منبع : spaceweather

نوشته : parssky.com