سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها وضعیت سیارک های مجاور زمین در نیمه دوم اردیبهشت ماه


وضعیت سیارک های مجاور زمین در نیمه دوم اردیبهشت ماه

سیارک های بالقوه پرخطر (PHAs) صخره هایی فضایی با بزرگی تقریبا بیش از 100 متر می باشند و می توانند تا فاصله 05/0 واحد نجومی به زمین نزدیک شوند . هیچکدام از سیارک های بالقوه پر خطر شناخته شده ، مسیری که به تصادم با زمین ختم شود ، ندارند .اگرچه ستاره شناسان در تمام اوقات ، به کشف سیارک های جدید می پردازند .

  رویارویی سیارک ها و زمین در نیمه دوم اردیبهشت ماه 88

نام سیارک

تاریخ

فاصله

اندازه

2009 JA

14 اردیبهشت

7.5 LD

37 متر

2006 FG3

16 اردیبهشت

60.7 LD

1/1 کیلومتر

2001 SG286

17 اردیبشهت

11.5 LD

280 متر

 

 

توضیح جدول : منظور از LD که برای بیان فواصل در حدول فوق به کار برده شده است ، در واقع عبارت  Lunar Distance یا فاصله ماه می باشد . به عبارت دیگر فاصله این سیارک ها با زمین ، با فاصله ماه از زمین (384.401 کیلومتر ) قیاس زده شده است .

 

 

 

منبع : spaceweather

نوشته بنیامین پیری از Parssky