سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ناسا دیگر پلوتونیوم ندارد


ناسا دیگر پلوتونیوم ندارد

تخریب سلاح های هسته ای کار خوبی است. اما وقتی طولانی ترین مأموریت های فضایی ما به ایزوتوپ های هسته ای بدست آمده از سلاح های ساخته شده در جریان جنگ سرد وابسته اند، این دیگر یک مشکل است.

اگر دیگر بمب هسته ای تولید نمی کنیم و در ضمن بمب های موجود را هم نابود می سازیم، در آنصورت ناسا پلوتونیوم 238- خود را از کجا تهیه کند؟ بدبختانه پاسخ این سوال را نمی توان به سادگی دریافت نمود و بخاطر تهیه ایزوتوپ به تولید مجدد پلوتونیوم نیاز داریم.

 

خریدن پلوتونیوم 238- از روسیه راه حل مناسب نیست، زیرا ناسا قبلأ این کار را نموده و ذخیره آنها نیز در حال تمام شدن است.این وضعیت یک عامل جدی یا محدودیت در برابر پرواز های بعدی ما دور تر از مدار مریخ می باشد.

تحقیقات سیارات درونی منظومه شمسی مشکلی ندارد ( عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات درونی اند) زیرا قوت نور خورشید کافی بوده و به سادگی مدارگرد، کاوشگر و سطح گرد ها را نیرو می بخشد. ولی مأموریت های دور تر از این منطقه به علت ضعف نور خورشید یک مشکل اساسی شمرده می شود. مأموریت های تاریخی مانند پایونیر، ویجر، گالیله، کاسینی و افق های نو بدون استفاده گلوله های پلوتونیوم 238- قابل اجرا نبودند.

 

بنابرین انتخاب ما بسیار حساس و مشکل است: یعنی پلوتونیوم تولید کنیم و یا راه های جدیدی را بدون استفاده از جنراتور های حرارتی رادیو ایزوتوپی بخاطر تقویت سفینه های مان بیابیم. گزینه اول غیر ممکن است و دلیل آن هم مشکلات سیاسی می باشد (بعد از این همه پالیسی منع تولید پلوتونیوم، ناسا شاید نتواند مقدار پلوتونیوم لازم برای مأموریت های صلح آمیز خود را تهیه نتواند). گزینه دوم هم وجود ندارد.

هر چند در سلاح های هسته ای دیگر نمی توان از پلوتونیوم 238- استفاده نمود، پرتاب مأموریت های فضایی با هر نوع مواد رادیو اکتیو دیگر باعث اعتراض همگانی می شود. (علیرغم حراست شدید علیه آلودگی ها، آیا مأموریت های فضایی نباید اجرا شوند) در برابر نظریه های توطئه آمیز هم کاری نمی توان کرد. جنراتور های رادیو ایزوتوپ حرارتی در واقع ریاکتور هسته ای نیستند، بلکه یک تعداد گلوله یا قرص پلوتونیوم 238- دارند که به آهستگی تمام می شوند و ذرات الفا و گرما تولید می کنند. گرما توسط کپسول های حرارتی مهار می شوند و بخاطر سیستم های سفینه و فعالیت های روبوتیک به الکتریسیته تبدیل می شوند.  

  

 

جنراتور های رادیواکتیو حرارتی بطور حیرت انگیز طول عمر زیادی دارند. به گونه مثال کاوشگر ویجر 1 و ویجر 2 که در سال 1977 به فضا پرتاب شدند، سوخت شان باید تا سال 2020  دوام کند. دوم، پرتاب سفینه مریخ نورد "آزمایشگاه علمی مریخ" که بودجه زیاد دارد و مدارگرد اروپا هر دو با سوخت پلوتونیوم 238- اجرا می شود. خوب حالا که سوخت پلوتونیوم ناسا در حال اتمام است و بعد از اتمام ذخیره پلوتونیوم اروپا دیگر هیچ سوختی باقی نخواهد ماند. آنگاه چی باید کرد؟ 

 

اگر قرار است تولید پلوتونیوم 238- باز از سر گرفته شود، پس باید هر چه زود تر تصمیم گرفت. آغاز تولید پلوتونیوم هشت سال را در بر میگیرد و فقط 5 کیلو پلوتونیوم 238- می توان در سال تولید کرد.

منبع : universetoday.com 

نوشته : kabulsky