سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها هند موشک قابل بازیافت می سازد


هند موشک قابل بازیافت می سازد

ايسرو در طي 10 تا 15 سال آينده موشك‌های حامل قابل بازيابي به فضا مي‌فرستد

مهودان نائير رييس سازمان تحقيقات فضايي هند در سخنراني كه در حاشيه مراسم روز ملي فناوري در هند برگزار شد، اعلام كرد.مهو دن نائير رييس سازمان تحقيقات فضايي هند (ايسرو) در سخنراني كه در حاشيه مراسم روز ملي فناوری در هند برگزار شد اعلام كرد اين سازمان در حال حاضر روی برنامه‌اي كار مي‌كند تا در طي 10-15 سال آينده راكت‌هاي قابل استفاده مجدد كه از زمين به مدار پرتاب شده و مشابه هواپيماهاي مسافري يا باري به زمين برگردد را توسعه دهد.


نائير گفت اين مدارگرد تك مرحله‌اي از روي زمين برخاسته، مسافر و محموله را به فضا برده و به زمين باز مي‌گردد. وي افزود ماهيت اين كار مشابه شاتل فضايي است با برخي تفاوت‌ها در پيكربندي آن. از اين رو ايسرو هم اكنون مشغول مطالعه و بررسي روي فناوري موردنياز براي انجام اين كار است.

رييس سازمان فضايي هند اظهار داشت ايسرو طوري برنامه‌ريزي كرده است كه برنامه‌هاي آينده براي حل مشكلات مردم مورد استفاده قرار گيرد نظير سامانه ارتباطاتي بهتر، تصويربرداري واضح‌تر از سياره زمين، توسعه قابليت‌ وضوح مكاني تصاوير، توسعه تركيب راداري، توسعه فناوري ماهواره‌ها و پيش‌بيني وضع آب و هوا كه اطلاعات جامعي در مورد خاك، اقيانوس و حرفه ماهيگيري براي روستاييان فراهم مي‌كند.
منبع :Iran Starry Sky