سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها بیایید شکار سیارات را آغاز کنیم


بیایید شکار سیارات را آغاز کنیم

سفینه یا تلسکوپ فضایی کیپلر کار جستجوی سیارات شبیه زمین را آغاز کرد. اگر به خاطر داشته باشید تلسکوپ فضایی کیپلر به مثابه یکی از مهمترین مأموریت های بشر برای جستجوی سیارات شبیه زمین بدور دیگر ستاره ها، به تاریخ 6 مارچ امسال به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ که از مرکز فضایی کپ کارنوال در فلوریدا به فضا پرتاب شد، به مدت سه و نیم سال نشانه های کوچک یا تکان جزئی بیش از 100 هزار ستاره را در کهکشان راه شیری بررسی خواهد نمود، تا از وجود سیارات شبیه زمین در اطراف آنها پرده بردارد. کیپلر می تواند سیارات کوچک به اندازه زمین را در اطراف ستاره های مانند خورشید در فاصله ای بیابد که دمای آنها برای وجود آب و شرایط حیات مناسب باشد.

به گفته ویلیام بروکی پژوهشگر ارشد کیپلر در مرکز تحقیقاتی ایمز ناسا " شادی و سرور ما تازه آغاز شده. ما قبل از جستجوی کیپلر با دریافت اطلاعات و کشف سیارات هیجان زده بودیم"

دانشمندان و انجینیران (مهندسین) دو ماه اخیر را مشغول بررسی و سنجش کیپلر بودند. بخاطر مشخص نمودن فعالیت های تصویر برداری و تعیین سطح اندازه گیری های الکترونیکی کیپلر اطلاعات کافی جمع آوری شده است. دانشمندان فهرست ستاره های مورد هدف را جهت جستجوی سیارات ترتیب داده اند و این اطلاعات به خود سفینه هم بارگزاری شده است.


جیمز می گوید اگر کیپلر به یک ستاره خوب خیره شده، بدین معنی که هدف موفقی را کشف کرده. سفینه آماده است تا با جدیت تمام به مدت چندین سال به یک ستاره خیره شود و با دقت تمام کوچکترین تغییر در درخشندگی ستاره را که به علت وجود سیاره بوجود می آید، اندازه گیری کند. یعنی کیپلر با خیره شدن دوره ای نور یک ستاره، سیاره آن را کشف می کند. یعنی وقتی یک سیاره در زمان حرکت انتقالی خود بدور ستاره مادر بصورت یک نقطه تاریک از برابر صفحه آن می گذرد، نور آن قسمت ستاره تاریک می شود.


اولین یافته های کیپلر سیارات گازی بزرگ که در نزدیکی ستاره مادر قرار داردند، خواهد بود. کیپلر یک مأموریت اکتشافی ناسا است.

منبع :nasa.gov
نوشته : آسمان کابل