روح در گل گیر کرد

در لیست تمام مشکلاتی که در این چند سال دو مریخ نورد روح و فرصت با آن دست و پنجه نرم کردند این مورد بی نظیر است. مریخ نورد روح در منطقه ای با شن های بسیار نرم به دام افتاده است که در تلاش های اخیر خود برای بیرون رفتن از این وضعیت ناکام مانده است. وضعیت به حدی بغرنج است که چرخ های مریخ نورد تا میانه در شن فرو رفته است.
اپراتورهای مریخ نورد روح به طور موقتی هرگونه حرکتی را به حال تعلیق در آورده اند تا بررسی های لازم بر روی خاک اطراف انجام شود و همچنین با استفاده از نرم افزار شبیه ساز و نمونه ی مریخ نورد در آزمایشگاه JPL تست های لازم به عمل بیاید.
به دام افتادن روح ممکن است روزها ادامه پیدا کند ولی در همین میان هم روح در حال آزمایش بر روی خاک اطراف خود برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر است. روح مشکلات بسیاری را تا کنون با موفقیت پشت سر گذاشته است.
بالا رفتن و پایین آمدن از شیب های بسیار تند تپه ی HUSBAND در حالی که یک چرخ جلوی آن با مشکل فنی روبرو بود. و یا اخیرا مشکلی که بر اثر پرتوهای کیهانی برای آن پیش آمده بود و روح دچار فراموشی مقطعی شد. ولی در یک ماه گذشته شانس با روح همراهی داشته و وزش باد مقدار قابل توجهی از خاک جمع شده بر روی صفحات خورشیدی آن را زدوده و در نتیجه توان بیشتری را می تواند تولید کند.
روح در دو ماه گذشته به طور پاد ساعت گرد در جهت شمال – جنوب به دور فلاتی کم ارتفاع به نام Home Plateau گردش کرده است. روح قبل از رسیدن به وضعیت بحرانی کنونی 122 متر را طی کرد. در هفته ی گذشته ناگهان روح آنقدر در خاک زیر چرخ های خود فرو رفت که زیر شاسی آن یا در حقیقت شکم روح با سطح خاک تماس پیدا کرد. همچنین سه سال پیش یک چرخ جلوی آن از کار کردن افتاد و در حال حاضر حرکت روح با فقط 5 چرخ حرکت می کند و به زمین کشیدن چرخ بی حرکت هم مزیدی بر مشکلات است.
مریخ نورد فرصت هم چندی قبل با مشکلی این چنین ولی خفیف تر دچار شده بود. ولی از معرکه نجات یافت. نجات دادن روح هم ممکن است هفته ها زمان ببرد ولی امیدها نباید از دست بروند.
منبع : UNIVERSETODAY
نوشته : parssky.com