سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها هرشل و پلانک با زمین صحبت کردند


هرشل و پلانک با زمین صحبت کردند

40 دقیقه پس از پرتاب، هرشل و پلانک اولین سیگنال های رادیویی خود را مبنی بر جدایی موفقیت آمیزشان از سکوی پرتاب و سالم بودنشان به زمین مخابره کردند.

هرشل –مسافر بالانشین در این ماموریت- در نخستین ساعات بامداد امروز (حدود ساعت 01:08 صبح به وقت تهران) در ارتفاع 1150 کیلومتری برفراز سواحل شرقی آفریقا از طبقۀ بالایی موشک آریان5 جدا شد. 1.5 دقیقه بعد، سازه نگهدارندۀ پلانک جدا شد و 30 ثانیه پس از آن پلانک، در ارتفاع حدود 1700 کیلومتری، آریان 5 را ترک کرد.


هر دو ماهواره، بلافاصله پس از جدایی شان از آریان5، سامانه های مخابراتی و کنترل وضعیت خود را روشن کردند تا جهت گیری شان را تصحیح و اولین ارتباط فضایی خود را با زمین برقرار کنند. سیگنالهای ارسالی از سوی هر دو ماهواره، توسط آنتن 35 متری ESA در استرالیا با موفقیت دریافت شد.
نوشته : nojumnews.com