کاروان گالیله

 

پروژه علمی آموزشی کاروان گالیله یکی از پروژه های ویژه سال جهانی نجوم است که به صورت سیار فعالیت می کند . در این پروژه برای ارتقای فهم نسل آینده بوسیله القای شگفتی های نجوم به میان جوانان و در مجموع مردم محروم از مزایای اجتماعی و اقتصادی در امریکای جنوبی تلاش می شود .معلم های محلی نیز با بهره بری از منابع آموزشی که مسئولان پروژه در اختیار آنها قرار می دهند با ارائه مطالب از فعالیت های این پروژه حمایت به عمل می آورند . کاروان گالیله همچنین اثر خود را در سراسر جهان در قالب ملاقات های رسمی میان تولید کنندگان فیلم های مستند توسعه می دهد .

  

رساندن پیام فعل و انفعالات میان مرز ها و بنابراین " اتحاد زیر آسمان یکسان " که مذموم همان ارتقای آگاهی فرهنگ های متفاوت بشری و سرانجام ابتکاراتی مشابه و الهام گرفته از این مورد ، در اساس کار پروژه کاروان گالیله یا Galileo Mobile قرار دارند .

  

ورود به سایت پروژه کاروان گالیله : http://www.galileo-mobile.org/

 نوشته : astronomy.ir