سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها سیارک یا دنباله دار؟


سیارک یا دنباله دار؟

به سال 1996 باز می گردیم.ستاره شناسان جرمی عجیب را در کمربند سیارک ها مشاهده کردند.گمان بر این بود که ممکن است یک دنباله دار که راه خود را گم کرده باشد و یا یک سیارک یخی باشد.این جرم شگفت انگیز مانند دنباله دارها فوران یخ داشت ولی مدارش همانند سیارک ها بود.کسی تا به حال هیچ جرمی به مانند آن را ندیده بود و 133p نام گرفت...

ستاره شناسان فکر می کنند که با تحقیق بیشتر بر روی این نیم سیارک-نیم دنباله دار به وجود کلاسی جدید از اجرام در منظومه ی شمسی پی می برند.

 

یکی دیگر از این اجرام عجیب 176P/LINEAR است که توسط Henry Hsieh کشف شد.این جرم مداری به مانند سیارک ها دارد ولی فوران غبار و یخ می کند. Henry Hsieh اکنون در حال مطالعه بر روی 133p می باشد.او دو تئوری را برای آن ها در نظر می گیرد:1-133p یک دنباله دار است که به اشتباه از ابر اوورت در خارج از منظومه ی شمسی به مدار کمربند سیارک ها آمده و آن جا گیر افتاده است.2-آن یک سیارک است که به علت داشتن یخ فراوان در زیر پوسته اکنون در حال تبخیر کردن آن ها است.او می گوید:اگر مورد یک درست باشد این بدین معناست که چنین اتفاقی بسیار نادر اتفاق می افتد و احتمالا 133p یک تک مورد استثنایی است.اگر مورد دوم درست باشد برعکس بسیار شایان می تواند باشد و ما می توانیم باز هم ازین سیارک ها بیابیم.

 

comets

 

 

Henry Hsieh همچینی می گوید احتمال اینکه یک دنباله دار در مدار سیارک ها به دام بیوفتد بسیار نامحتمل است ولی اینکه در اصل این جرم یک سیارک باشد اصلا دور از انتظار نیست. Henry Hsieh599 جرم از کمربند سیارک ها را مورد مشاهده قرار داد و یافت که 176P/LINEAR نیز به همینگونه است و سیارکی نیمه یخیست و احتمالا 100 جرم دیگر به مانند آن هم در کمربند سیارک ها یافت می شود.

 

 

 نوشته: آسمان َشب از سایت universetoday.com