سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها Apod- خوشه‌ها‌ی ستاره‌ای NGC 1313


Apod- خوشه‌ها‌ی ستاره‌ای NGC 1313

هر ستاره از کهکشان مارپیچی میله‌دار NGC 1313همانند ذرات شن بر ساحل کهکشان٬ از دید دوربین پیشرفته‌ی نقشه‌برداری (ACSتلسکوپ فضایی هابل در این تصویر بسیار دقیق مجزا شده است. این تصویر منطقه‌ی درونی این کهکشان را نشان می‌دهد که که 14 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد و گستردگی آن در حدود 10000 سال نوری است. توانایی منحصر به فرد هابل در تمیز دادن ستاره‌های منفرد در این کهکشان در گره‌گشایی از سرنوشت خوشه‌های ستاره‌ای که ستارگان پر نورشان در صفحه‌ی کهکشان در اثر فروپاشی خوشه پراکنده شده‌اند٬ به کار گرفته شده است. از کشف ستارگان و خوشه‌ها در این کهکشان می‌توان به شکل‌گیری ستارگان و تکامل خوشه‌های ستاره‌ای در کهکشان خودمان پی برد.

 

 

خوشه‌ها‌ی ستاره‌ای NGC 1313

 

NASA, ESA, Anne Pellerin (STScI)عکس از

نوشته : ماهنامه نجوم