سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها تاخیر در پرتاب ماهواره فجر


تاخیر در پرتاب ماهواره فجر

دکتر فتح الله امی در حاشیه مراسم افتتاح دو آزمایشگاه فضایی در دانشگاه تربیت مدرس در خصوص آخرین وضعیت ماهواره فجر افزود: ماهواره فجر تفاوت های اساسی با سه ماهواره امید، نوید و رصد دارد که این امر موجب تاخیر پرتاب این ماهواره به فضا شده است.

وی با اشاره به تفاوت این ماهواره با سایر ماهواره های پرتاب شده اظهار داشت: در این دانشگاه تاکنون موفق به طراحی ساخت دو میکروموتور با توان 200 و 300 نیوتن شده ایم که قرار است این میکروموتورها در ماهواره فجر بکار برده شود.

امی با تاکید بر اینکه میکروموتورها به دلیل وزن کم آمادگی ماهواره را برای تغییر مدار فراهم می کند، خاطرنشان کرد: ما تاکنون قادر به تغییر مداری ماهواره های پرتاب شده نبودیم ولی در ماهواره فجر با نصب میکروموتورها در صدد هستیم تا در ماهواره تغییر مداری ایجاد کنیم.

عضو ستاد توسعه فناوری هوا و فضا ادامه داد: این میکروموتورها قادر هستند تا ماهواره را از مدار 400 کیلومتر دور زمین به مدار 600 کیلومتر ارتقاء دهند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران