سفر به اعماق فضا

حال با گذشت چهل سال از اتمام مأموریتهای آپولو و زمانی که انسان قدم در اعماق فضا گذاشت، ناسا تصمیم گرفته با کپسول فضایی اوریون به ریشه های اکتشافی خود بازگردد. جاش بیرلی از ناسا گفت: این نخستین باری است که ما وسیله ای داریم که به معنای واقعی می تواند مارا به جایی که آرزو داریم منتقل کند.

کپسول فضایی اوریون بخشی از پروژه ناسا است که جایگزین برنامه شاتل شده است و می توان از آن به عنوان ابزاری برای قدم گذاشتن به فضا و بازگشت انسان به استفاده کرد. ناسا امیدوار است که این کپسول، کمتر از 10 سال آینده بتواند فضانوردان را به نقاطی چون مریخ منتقل کند.

این درحالی است که کپسول جدید باید پیش از قدم گذاشتن به فضا آزمایشهای سختی را در صحرای آریزونا بگذراند.

کریس جانسون مدیر پروژه ناسا در این رابطه گفت: ما به نوعی انواع مختلف شرایط و حتی حالت خرابی دستگاه ها را برای وی فراهم کردیم تا بدانیم که جان فضانوردان چگونه مورد محافظت قرار می گیرد.

 

 

در این آزمایشها چتر نجات مورد توجه است. این کپسول از ارتفاع 8 هزار متری از یک جت به سمت زمین پرتاب شده تا مشخص شود که سیستمهای سقوط این کپسول چگونه کار می کند و می تواند فضاپیما را به صورت ایمن به زمین بازگرداند.

این آزمایشها درحال حاضر در آریزونا و در یک منطقه آزمایش تجهیزات نظامی آمریکا درحال انجام است.

وزن اوریون حدود 9 هزار کیلوگرم است که این وزن در مقایسه با وزن 113 هزار کیلویی شاتل قرار می گیرد. اما نباید تحت تأثیر این وزن سبک کارکردهای اوریون را زیر سوال برد، چرا که این کپسول فضای بیشتری در مقابل شاتلها برای خدمه خود فراهم کرده است.

جانسون اظهار داشت: شاتل های فضایی به نظر بزرگ می آمدند اما قسمت اعظم آن به فضای داخلی برای فضانوردان اختصاص نداشت.

نخستین پرتاب رسمی اوریون در سال 2014 با یک مأموریت بدون سرنشین شکل می گیرد تا توانایی این کپسول برای بازگشت به جو زمین با سرعت 32 هزار کیلومتر در ساعت مورد آزمایش قرار بگیرد.

 

 

این کپسول قرار است 15 برابر دورتر از ایستگاه بین المللی فضایی بروند. نخستین مأموریت دارای سرنشین اوریون در سال 2021 خواهد بود. هزینه این برنامه اندکی کمتر از یک میلیارد دلار در سال اعلام شده است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران