هواپیمای خورشیدی

هواپیمای خورشیدی منحصر به فردی که بیش از 6 هزار کیلومتر را به عنوان نخستین سفر میان قاره ای با انرژی خورشیدی طی کرد، مأموریت خود را به پایان رساند و به آشیانه بازگشت. این هواپیمای خورشیدی پس از سفر به اروپا و آفریقا شب گذشته در پیرنه سوئیس فرود آمد.

این ماجرا از 2ماه پیش روز 24 می (4 خرداد) آغاز شد و به عنوان آزمایشی برای سرعت هواپیما تلقی نمی شد بلکه ارزیابی برای دوام، استقامت و قابلیت اطمینان آن بود.

این پروژه همچنین با هدف ارتقا آگاهی عمومی درباره موضوعات مربوط به انرژی خورشیدی انجام شد.

 

 

برتراند پیکار، خلبان این هواپیمای خورشیدی طی یکی از این پروازهای میان قاره ای اظهار داشت: هدف این هواپیما تنها حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر نیست، بلکه پرواز به مسافتهای دوردست، استفاده از انرژی تجدید پذیر و سیاستهای بلندپروازانه استفاده از انرژی است.

این هواپیما مسیر 615 کیلومتری شهر تولوز در فرانسه تا پیرنه در سوئیس  در 13 ساعت و 29 دقیقه پیمود و سرعت متوسط آن 46 کیلومتر در ساعت بود.

این هواپیما با دو خلبان برتراند پیکارد و آندره بورشبرگ مسیر 6 هزار کیلومتری را از پیرنه به مراکش طی کرد و توقفهایی هم در مادرید اسپانیا، رباط و ورزازات در مراکش و همچنین شهر تولوز در فرانسه داشت. چالش برانگیزترین مقصد نه تنها برای این هواپیما برای تمام هواپیماهای تجاری شهر ورزازات بود، چرا که این شهر به عنوان منطقه ای با جریانهای گردابی و بادهای قوی تلقی می شود.

 

 

این هواپیما در طول روز پرواز می کرد و در شب به زمین فرود می آمد تا بتواند از جریانهای گردابی و حرارتی پیشگیری کند. اما هواپیمای خورشیدی سوئیس در اصل برای اثبات میسر بودن پرواز شب و روز با انرژی خورشیدی ساخته شد، این نمونه اولیه درحال حاضر در فرآیند جمع کردن رکوردهای مسافتهای طی شده برای یک هواپیمای خورشیدی در جهان است.

بورشبرگ مدیر اجرایی شرکت سازنده این هواپیما گفت: این پرواز ماجرای فوق العاده ای بود و این امر تنها مورد توجه ما که به این هدف دست یافتیم قرار نگرفته است؛ هدف اصلی ما نشان دادن چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی در سفرهای طولانی بود.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر