سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها برسی یک مومیایی 3 هزار ساله


برسی یک مومیایی 3 هزار ساله


محققان یک مومیایی از مصر باستان که سن تقریبی آن به 3 هزار سال می رسد را در مرکز پزشکی منچستر رویال اینفیرمری در دانشگاه منچستر اسکن CT کرده تا رازهای تمدن آن را کشف کنند.
دکتر آبیر حلمی اظهار داشت: آخرین تکنیکهای اشعه X می تواند تصاویر سه بعدی از این گنجیه های تاریخی که در داخل تابوتهای چوبی قرار دارند را بدون ایجاد صدمه و بازکردن آنها فراهم کند.

 

 

تصویر مومیایی در موزه بریتانیا پس از اسکن در مرکز پزشکی رویال اینفیرمری

 

تابوت یکی از مومیاییهای مصر در حال وارد شدن به دستگاه اسکنر

 

ابیر حلمی دانشجوی دکترای دانشگاه منچستر پروژه اسکن این مومیایی را در مرکز پزشکی منچستر رویال اینفیرمری برعهده دارد

 

دکتر هلمی از دانشگاه منچستر تاکنون هفت مومیایی را از موزه بریتانیا آزمایش کرده است. یکی از آنها کاهنی بود که با 11 طلسم طلایی به عنوان نشانه ای از جایگاه اجتماعی وی در آن زمان خاک شده است. یک دختر 12 ساله و یک مرد بزرگسال نیز از دیگر نمونه ها بوده اند.

این مومیاییها به مرکز پزشکی رویال اینفیرمری در دانشگاه منچستر منتقل شده اند تا زیر دستگاه اسکنری قرار بگیرند که برای بیماران عادی استفاده می شود.

نتیجه این تصاویر چشم انداز منحصر به فردی از سلامت و رفتار مردم در سال 900 پیش از میلاد مسیح بوده است، دوره ای که مصریان از تکنیکهای جدید حفظ و نگهداری درگذشتگان استفاده می کردند.

ابر حلمی دانشجوی دکترای دانشگاه منچستر است که توانست متصدیان موزه بریتانیا در لندن را متقاعد کند که این مومیاییهای ارزشمند را برای این پروژه تحقیقاتی به دست وی بسپارند.

 

 

مومیای موزه بریتانیا که توسط ابر حلمی دانشجوی دکترای دانشگاه منچستر در مرکز پزشکی رویال اینفیرمری اسکن می شود

 

ظاهر تزئینی یکی از تابوتها به عنوان بخشی از آزمایش اسکن می شود

 

حلمی گفت: مصریان باستان هزاران سال اقدام به مومیایی کردن اجساد می کردند و تمام مدت به پاک کردن آنها می پرداختند.

وی افزود: آنها می خواستند که این اقدام به بهترین شکل انجام شود از این رو اجساد درگذشتگان را شبیه زمانی درست می کردند که آنها در قید حیات بودند و در چشمان آنها سنگ می گذاشتند تا صورت آنها شبیه وقتی باشد که نگاه زنده ای در آن جریان داشت.

این محقق یادآور شد: آنچه که همراه این اجساد دفن شده و مواد استفاده شده در این فرآیند به ما درباره خانواده آنها اطلاعاتی می دهد و این که ما در می یابیم که آنها در آن زمان چه موادی در دسترس داشته اند.

 

 

اسکن تمام بدن از یکی از مومیاییهای موزه بریتانیا

 

اسکنها نشان می دهد که یک تکه فلز بی بها در داخل تابوت قرار داده شده است

 

این اسکنها جایگاه استخوانها را در داخل تابوت نشان می دهد

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر