سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها تصویر زیبایی از خورشید


تصویر زیبایی از خورشید

تصویری که در پایین مشاهده می کنید رشته شلاق مانندی از خورشید را نمایش می دهد که بیش از یک میلیون مایل بالای سطح خورشیدی فوران کرده است. این صحنه توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا گرفته شده است. بر اساس اعلام ناسا، این رشته ها، ابرهای خنک تری از مواد خورشیدی هستند که توسط نیروهای مغناطیسی ناپایدار در بالای سطح خورشید ایجاد می شوند.

 

 

این رشته ها، ابرهای خنک تری از مواد خورشیدی هستند که توسط نیروهای مغناطیسی ناپایدار در بالای سطح خورشید ایجاد می شوند. 

 

این رشته که به شکل تیره ای در تصویر بالا نشان داده شده به مدت چند روز قابل مشاهده بوده است. این رشته ها، حلقه های بزرگی از گازهای درخشان هستند که می توانند به ارتفاع صدها هزار مایلی در بالای سطح خورشید برسند.

 

 سایت نجوم ایران

زینب حسینی / ناسا