سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها خورشید توسط ماده تاریک احاطه شده است


خورشید توسط ماده تاریک احاطه شده است

بر اساس آخرین گزارشات، عده ای از دانشمندان اظهار می دارند که خورشید توسط ماده تاریک احاطه شده است؛ پدیده ای که نخستین بار در دهه 1930 توسط یک ستاره شناس سوئیسی مطرح شد. بر همین اساس محققان دانشگاه زوریخ نظریه جدیدی را مطرح کرده و یک شبیه سازی از راه شیری ساخته اند تا شیوه اندازه گیری جرمی را پیش از بکارگیری داده های واقعی در آن، آزمایش کنند.

سیلیوا گارباری مجری این تحقیقات می گوید: ما 99 درصد از وجود ماده تاریک در نزدیکی خورشید مطمئن هستیم.

این مطالعه مدعی است شیوه های مورد استفاده طی 20 سال گذشته تعصب آمیز بوده است و همیشه میزان وجود ماده تاریک در کائنات را کمتر از حد واقعی برآورد نموده است. به گفته گاباری این می تواند نخستین شواهد از حلقه ای از ماده تاریک در کهکشان ما باشد و این یافته می تواند بدین معنا باشد که هاله ماده تاریک کهکشان ما در حال فشرده شدن است.

این محققان شیوه غیر متعصبانه ای ارائه کردند که پاسخ های صحیح را از داده های شبیه سازی شده بازیابی می نماید. آنها این شیوه را در مورد موقعیت ها و سرعت های هزاران کوتوله نارنجی K در نزدیکی خورشیدی به کار گرفته و به اندازه گیری های جدیدی از چگالی ماده تاریک منطقه ای دست یافتند.

 

 

"فریتز زویکی" دانشمندی که چندین دهه پیش این نظریه را مطرح کرد معتقد بود خوشه های کهشکانی با ماده تاریک مرموزی که مانع از پراکندی آنها می شود، پر شده اند.

در آن زمان "جان اورت" در هلند کشف کرد چگالی این ماده در نزدیکی خورشید حدود دو برابر آن چیزی است که می تواند به دلیل وجود ستاره ها و گازها به تنهایی، توضیح داده شود.

دانستن ویژگی های ماده تاریک عامل مهمی در شناخت ذرات موجود در این ماده است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران