سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها سرنوشت زمین پس از 5میلیارد سال


سرنوشت زمین پس از 5میلیارد سال

یک گروه بین المللی از ستاره شناسان اظهار داشتند که نخسین شواهد را از تخریب سیاره ای که ستاره پیر آن در پایان عمر به یک غول سرخ تبدیل شده مشاهده کرده اند.

الکس ولسزان استاد ستاره شناسی و فیزیک نجومی در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به عنوان یکی از اعضای این تحقیق با اشاره به مشاهدات این گروه تحقیقاتی اظهار داشت: سرنوشت مشابهی در انتظار سیاره های داخلی منظومه شمسی ما است، درست زمانی که خورشید به یک غول سرخ تبدیل شود و حدود 5 میلیارد سال دیگر زمین چنین شرایطی را تجربه می کند.

غول سرخ یک ستاره بزرگ و درخشان است که در مرحله دوم عمرش به سر می ‌برد همجوشی هسته‌ ای در لایه بیرونی مرکز این ستاره اتفاق می ‌افتد.

ولسزان و همکاران بین المللی وی شواهدی از تخریب یک سیاره را هنگام مطالعه روی ستاره پیر آن و سیاره های اطراف بدست آورده اند.

این شواهد دربرگیرنده ترکیب شیمیایی عجیب ستاره و مدار بیضی شکل نامتعارف یکی از سیاره های باقی مانده آن می شود.

 

مونیکو آداموف از اعضای این گروه بین المللی اظهار داشت: تحلیلهای جزئی طیف سنجی نشان می دهد که این ستاره غول سرخ ، BD+48 740، دربرگیرنده میزان زیاد و غیرعادی از لیتیوم است، عنصر شیمیایی نادری که در طول انفجار بزرگ و 14 میلیارد سال پیش ایجاد شده بود.

لیتیوم در ستاره ها به سرعت از بین می رود از این رو میزان زیاد آن در این ستاره پیر غیر عادی به نظر می رسد.

آداموف افزود: در رابطه با BD+48 740، این احتمال وجود دارد که تولید لیتیوم به واسطه اندازه یک سیاره ایجاد شده که به طور مارپیچی دور این ستاره حرکت می کرده و درحال داغ شدن و انفجار بوده است.

 

مدار بیضی شکل نامتعارف سیاره باقی مانده نیز شاهد بیشتری برای وجود سیاره ای است که در میان از بین رفته است. چنین مدارهایی در منظومه های سیاره ای غیرمتداول است و در حقیقت مدار سیاره این ستاره پیر بیضی شکل ترین مداری است که تاکنون کشف شده است.

برهم کنشهای گرانشی میان سیاره ها به طور معمول عامل ایجاد چنین مدارهای عجیبی هستند و محققان اعتقاد دارند که سیاره از بین رفته می توانسته در زمانی که حرکت مارپیچی داشته به سیاره باقی مانده فشارهای گرانشی وارد کند و سیاره باقی مانده را وارد یک مدار غیرعادی شبیه یک بومرنگ کند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر