سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها رد چرخ های کنجکاوی روی مریخ


رد چرخ های کنجکاوی روی مریخ

مریخ نورد ناسا با حرکت 4.5 متری و گردش 120 درجه ای و بازگشت 2.5 متری برای نخستین بار با استفاده از چرخهایش روی سطح مریخ حرکت کرد. درحال حاضر کنجکاوی، مریخ نورد ناسا 6 متر از محل فرود خود فاصله گرفته است .

پیتر تیسینگر از ناسا در رابطه با حرکت ناسا روی چرخهایش گفت: این لحظه بسیار بزرگی برای ما بود.

 

پس از حرکت کنجکاوی روی سطح مریخ، ناسا تصاویر چشمگیر آن را از نخستین سیاحت آن و رد چرخهایش روی سطح مریخ منتشر کرده است

 

ناسا تصویر 360 درجه ای منتشر کرده که نشان دهنده نخستین حرکت آزمایشی و موفقیت آمیز مریخ نورد کنجکاوی بوده است.

در این تصاویر رد چرخهای کنجکاوی قابل مشاهده است.

یک سنگ 9 سانتی متری در نقطه ای که حرکت کنجکاوی آغاز شده به چشم می خورد و مهندسان اظهار می دارند که این سنگ تا حدی زیر یکی از چرخهای آن بوده است.

نشانه های فرسایشی فرود مریخ نورد ناسا در سمت راست و چپ رد چرخها دیده می شود. شیب اندک کوه شارپ در بالای تصویر نزدیک مرکز قابل مشاهده است. این تصویر از 23 فریم با وضوح کامل تشکیل شده است.

 

 نمای بالایی از نخستین حرکت کنجکاوی روی چرخهای خود

 

ناسا اعلام کرده است که تیم کنترل کنجکاوی همچنان به آزمایش آن ادامه می دهد. براساس اعلام یک سخنگو، اکنون می توان روی دیگر ویژگیهای کنجکاوی تمرکز کرد و این ماشین هر روز می تواند یک مسافت را طی کند تا به کوه شارپ برسد.

نخستین مسیر کنجکاوی دهانه برخوردی گیل است که 500 متر با نقطه کنونی آن فاصله دارد. این منطقه دربرگیرنده سه زمین مختلف است که دانشمندان ناسا قصد دارند آن را بررسی کنند.

 

رد چرخهای کنجکاوی روی سطح مریخ که توسط یکی از دوربینهای این مریخ نورد گرفته شده است

 

 

تصویر منتشر شده توسط ناسا که رد چرخهای کنجکاوی را در اولین حرکت خود نشان می دهد ، این تصویر توسط دوربین سمت راست این مریخ نورد گرفته شده است
 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر