سایر ابزار نجومی: اقمار مشتری


ابزار نجومی: اقمار مشتری

این ابزار موقعیت چهار قمر گالیله ای سیاره مشتری (یعنی Europa ، Ganymede، IO و Callisto) را نمایش می دهد. در این برنامه با وارد کردن هر تاریخ و زمان دلخواه در فاصله زمانی بین سال 1900 تا 2100 قادر به دیدن موقعیت قمرهای سیاره مشتری در مدار حرکت شان خواهید بود.

هچنین نسخه دیگری از این ابزار نیز وجود دارد (اینجا کلیک کنید) که می توانید از آن استفاده کنید.

 

 

راهنمای استفاده :  در قسمت Date تاریخ و در قسمت Time زمان را (بر حسب UT/GMT - ابزار مبدل زمانی) وارد نمایید. سپس بر روی دکمه Recalculate using entered date & time کلیک کنید. 

قسمت time-zone offset from UT نشان دهنده اختلاف زمانی محل زندگی شما با زمان گرینویچ است. 

همچنین برای تغییر جهت نمایش می توانید از سه دکمه Direct view (مشاهده مستقیم)  ،  Inverted view (نمایش معکوس) و Mirror reversed (معکوس/بازتاب آینه) استفاده کنید. 

قسمت Basic data about Jupiter For telescopic observers شامل داده های اصلی برای رصد مشتری با تلسکوپ می باشد. این داده ها شامل magnitude (قدر)، Angular size (اندازه زاویه ای)، Distance (فاصله)، longitude (طول جغرافیایی) می باشند.

قسمت پایانی این برنامه، بر اساس گزارشات ماهواره ای، رویدادهای مربوط به اقمار مشتری را نمایش می دهد.

 

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران