سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: زمان طلوع و غروب خورشید


ابزار نجومی: زمان طلوع و غروب خورشید

این ابزار زمان طلوع و غروب خورشید را در هر نقطه از کره زمین بر اساس تاریخ تعیین شده توسط شما محاسبه می کند.

 

 

راهنمای استفاده: بر روی گزینه Set your location کلیک نموده، سپس طول و عرض جغرافیایی مورد نظر را وارد نمایید. سپس روز، ماه و سال مورد نظر را وارد نموده و بر روی دکمه Submit  کلیک نمایید.

Rise time = زمان طلوع خورشید

Set time = زمان غروب خورشید

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران