سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: فاز و موقعیت ماه


ابزار نجومی: فاز و موقعیت ماه

این ابزار فاز و وضعیت رویت کره ماه را بر اساس تارخ و زمان تعیین شده محاسبه و تصویر دقیقی از کره ماه را در این حالت نمایش می دهد.

 

 

راهنمای استفاده: تاریخ مورد نظر خود را بر اساس روز، ماه، سال و ساعت  تعیین نموده  و بر روی دکمه Submit  کلیک نمایید. همچنین برای گرفتن نتایج کاملاً دقیق بر اساس موقعیت، می توانید از قسمت change your location طول و عرض جغرافیایی مورد نظر خود را نیز وارد نمایید.

Right Ascension = بعد

Declination = میل

Distance = فاصله

Phase = فاز

Angular Diameter = قطر زاویه ای

Libration in longitude = ليبراسيون(جنبش نمایان ماه) در طول جغرافیایی

Libration in Latitude = ليبراسيون در عرض جغرافیایی

Position angle = زاویه مکانی

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران