سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: اطلاعات دنباله دارهای غیردوره ای


ابزار نجومی: اطلاعات دنباله دارهای غیردوره ای

این ابزار موقعیت و قدر محاسبه شده از دنباله دارهای غیردوره ای و شماره گذاری نشده را در تاریخ و زمان تعیین شده توسط کاربر نمایش می دهد.

 

 

راهنمای استفاده: پس از تعیین تاریخ بر اساس روز، ماه ، سال و ساعت، بر روی دکمه Submit کلیک نمایید.

Name: = نام دنباله دار

Distance = فاصله

Right Ascension = بعد

Declination = میل

Magnitude = قدر

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران