سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: نقشه آسمان شب


ابزار نجومی: نقشه آسمان شب

نقشه آسمان شب یک ابزار کاربردی بسیار مفید است که نمایی از کل آسمان بر اساس مکان، تاریخ و زمان مشخص شده نمایش می دهد. در این ابزار برای نمایش نقشه ستارگان از طرح استریوگرافیک استفاده شده است. برای ایجاد یک نقشه آسمان، طول و عرض جغرافیایی را وارد کرده (دقت کنید که در وارد کردن مختصات اشتباه نکنید) و بر روی دکمه update  کلیک کنید. پس از آن برنامه نقشه ای که نمایش دهنده آسمان شب نقطه مورد نظر شماست را تولید می کند. 

 

 

راهنمای استفاده : ابتدا از قسمت Date and Time تاریخ و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید. این گزینه به طور پیش فرض بر روی Now قرار دارد که تاریخ روز است اما می توانید با فعال نمودن گزینه (Universal time) زمان مورد نظر خود را وارد کنید. مانند مثالی که نوشته شده ابتدا تاریخ و سپس ساعت مورد نظر را بر حسب زمان جهانی (GMT-Greenwich) وارد کنید. برای بدست آورن معادل GMT ساعت ایران می توانید از این ابزار استفاده کنید. (به طور معمول ایران 3:30 ساعت با GMT تفاوت زمانی دارد).

مرحله دوم انتخاب محل رصد است. از قسمت Observing Site طول و عرض جغرافیایی محل زندگی خود را وارد کنید. دو گزینه Latitude (عرض جغرافیایی) و Longitude (طول جغرافیایی) برای شهرهای مختلف ایران را می توانید از اینجا پیدا کنید. (به عنوان مثال برای شهر تهران Latitude را برابر '44°35  و Longitude را برابر '30°51 قرار دهید.) راه حل دوم این است که بر روی گزینه Set for nearby city کلیک کرده و شهر محل زندگی خود را پیدا کنید. (البته این گزینه شهرهای ایران را ندارد. تنها تهران و شهرهای بزرگ دنیا در آن وجود دارد.)

مرحله سوم انتخاب اجرام قابل مشاهد در نقشه است. در واقع تمام گزینه های این مرحله و مراحل بعدی انتخابی بوده و تنظیم یا چشم پوشی از آنها اختیاری است. با فعال کردن تیک کنار هر یک از این گزینه ها آنها را در نقشه نمایش خواهید داد. 

Ecliptic and equator  : این گزینه مربوط به نمایش دایره البروج و استوا در نقشه تولیدی است.

Moon and planets  : فعال کردن این گزینه ماه و سیارات را در نقشه نمایش خواهد داد.

Deep sky objects of magnitude : این گزینه اجرام اعماق آسمان را از قدر تعیین شده توسط شما نمایش خوهد داد.

Constellations : نمایش صور فلکی در نقشه که خود شامل چند قسمت است: Outlines نمایش اشکال صورت های فلکی. Names نمایش اسامی صورت های فلکی. Boundaries نمایش خطوط مرزی صور فلکی

Stars : این بخش مربوط به نمایش ستارگان در نقشه است.

Show stars brighter than magnitude : این گزینه ستارگان با روشنایی بیشتر از قدر تعیین شده توسط شما را نمایش خواهد داد.

Names for magnitude  : منظور از این گزینه این است که تنها اسامی ستارگانی را در نقشه نمایش دهد که از قدر نعیین شده پرنورتر می باشند.

Bayer / Flamsteed codes for mag : کدهای بایر / فلامستید برای قدر تعیین شده توسط کاربر.

 

مرحله آخر تعیین اندازه و مشخصات فنی عکس است. فعال کردن گزینه  Invert North and South در نقشه تولیدی شمال و جنوب را وارونه نمایش خواهد داد. از قسمت Image size  می توانید اندازه نقشه تولیدی را تعیین کنید. قسمت Font scale مربوط به اندازه فونت بکار برده شده در نقشه است و Colour scheme نیز ترکیب رنگ تصویر تولیدی را تعیین می کند.

بخش Asteroid and Comet Tracking مربوط به سیارک ها و دنباله دارها است. (این بخش تخصصی بوده و بیشتر برای منجمان با تجربه کارایی دارد)

 

در پایان برای تولید نقشه آسمان شب، بر روی دکمه Update در بالای صفحه کلیک نمایید.

 

بخش Ephemeris نشان دهنده یک جدول نجومی برای هر یکی از اجرام منظومه شمسی است. این بخش بر اساس مختصات و تاریخ تعیین شده توسط شما وضعیت هر یک از سیارات منظومه شمسی را بر مبنای معیارهایی از قبیل Right Ascension (بعد) ، Declination (میل) ، Distance (فاصله) ، Altitude (ارتفاع) ، Azimuth (قوس) نمایش می دهد. 

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران