سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین موقعیت ایستگاه فضایی بین المللی


موقعیت ایستگاه فضایی بین المللی

در ادامه مطلب موقعیت فعلی ایستگاه فضایی بین المللی (ISS= International Space Station)  را به صورت زنده می بینید. این تصویر به صورت خودکار و مداوم بروزرسانی می شود. همچنین خطی که بر روی نقشه کره زمین می بینید نشان دهنده مسیر حرکت ایستگاه می باشد. با refresh کردن صفحه متوجه تغییرات مکانی ایستگاه فضایی بین المللی در تصویر خواهید شد.

 

این نقشه به صورت لحضه ای و خودکار به روزرسانی می شود.

 

ISS

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران