سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: اقمار زحل


ابزار نجومی: اقمار زحل

این ابزار موقعیت درخشان ترین اقمار سیاره زحل را نمایش می دهد. در این برنامه با وارد کردن هر تاریخ و زمان دلخواه در فاصله زمانی بین سال 1900 تا 2100 قادر به دیدن موقعیت قمرهای زحل در مدار حرکتی شان به دور سیاره می باشید.

 

 

راهنمای استفاده :  در قسمت Date تاریخ و در قسمت Time زمان را (بر حسب UT/GMT - ابزار مبدل زمانی) وارد نمایید. سپس بر روی دکمه Recalculate using entered date & time کلیک کنید. 

قسمت time-zone offset from UT نشان دهنده اختلاف زمانی محل زندگی شما با زمان UT است. 

همچنین برای تغییر جهت نمایش می توانید از سه دکمه Direct view (مشاهده مستقیم)  ،  Inverted view (نمایش معکوس) و Mirror reversed (معکوس/بازتاب آینه) استفاده کنید. 

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران