سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین تلویزیون ناسا/ کانال مدیا


تلویزیون ناسا/ کانال مدیا

در اینجا می توانید برنامه های تلویزیون ناسا (کانال مدیا) را به طور مستقیم مشاهده نمایید. 

 

 

توجه کنید که اگر از اینترنت های با سرعت پایین استفاده می کنید ممکن است قادر به مشاهده تلویزیون ناسا نباشید و یا تصویر را به صورت ناقص دریافت نمایید.

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران