دومین نمونه از خاک مریخ

دومین نمونه از خاک مریخ با موفقیت در آزمایشگاه شیمیایی فینیکس قرار گرفت. مریخ نشین فینیکس به کمک بازوی روباتیک خود ، دومین نمونه از خاک مریخ را به داخل آزمایشگاه شیمیایی خود موسوم به Wet Lab رساند . این آزمایشگاه بخشی از آنالیزور (تحلیل گر) میکروسکوپی- الکترو شیمی – رسانشی مریخ نشین فینیکس است .

 

 

داده های دریافتی از فینیکس در یک شنبه شب نشان می دهد که این نمونه با موفقیت در سلول شماره یک آزمایشگاه قرار گرفته است . تصویر بالا بیلچه ی بازوی روباتیک مریخ نشین را در بالای سلول شماره یک Wet Lab در 6 جولای نشان می دهد .  نتایج های بدست آمده از این آزمایش با اطلاعات بدست آمده از نمونه ی اول مقایسه خواهد شد که دو هفه ی پیش مورد آزمایش قرار گرفته بود .

 

 

فینیکس همچنین در روز شنبه روش جدیدی را امتحان کرد تا قسمت های یخی خاک مریخ را به بیلچه ی واقع در انتهای بازوی رباتیک برساند . تصاویر گرفته شده در حین انجام این کار و همچنین تصاویر موجود از قبل و بعد آن ، به دانشمندان کمک می کند تا به ارزیابی کارایی این روش بپردازند . در صورت موفق بودن این روش تیم تحقیقاتی پروژه ، از آن برای جمع آوری نمونه و رساندن آن به آنالیزور حرارتی فینیکس (TEGA) استفاده خواهد کرد . آنالیزور حرارتی نمونه را حرارت می دهد و بخار بوجود آمده را آزمایش می کند . تیم تحقیقاتی در نظر دارد که رساندن نمونه به اجاق برای حرارت دادن تا جایی که امکان دارد با دقت و به سرعت انجام شود زیرا احتمال دارد این آخرین باری باشد که می شود از این اجاق برای حرارت دادن نمونه استفاده کرد .  

 

 

  منبع : universetoday

  نويسنده  : محسن بختیار