داده های جدیدی از فینیکس

تصاویر متوالی فونیکس از خورشیدی که غروب نمی کند. مکانی که فینیکس در آن فرود آمده در شمالگان مریخ واقع است ، این ناحیه به اندازه ی کافی به قطب شمال مریخ نزدیک هست تا خورشید گاهی در آسمان آن غروب نکند (اتفاق مشابهی که در نواحی نزدیک به دو قطب زمین هم اتفاق می افتد).

 

 

تصویری که می بینید  از چیده شدن چند تصویر پشت سر هم فینیکس بدست آمده که خورشید را در بالای افق مریخ در روزهای مختلف نشان می دهد . این تصاویر در فاصله ی روز 46 ام ماموریت تا روز 56 ام ماموریت گرفته شده(12 تا 22 جولای 2008 به وقت زمین!) و به صورت موزاییکی کنار هم چیده شده است . در تصویر بیشتر از 10 خورشید می بینید به این علت که ممکن است فینیکس در یک روز بیش از یک تصویر گرفته باشد . 

تصویر پس زمینه از سطح مریخ هم مربوط به روز 54 ام ماموریت است .

تمامی این تصاویر به وسیله ی دوربین Surface Stereo Imager  که بر روی مریخ نشین نصب شده است ، تهیه شده .

 

 

  منبع : universe