آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1387 یکی از 10 عکس برتر تاریخ نجوم


یکی از 10 عکس برتر تاریخ نجوم

این عکس فوق العاده که سایت Space.com آن را یکی از ده عکس برتر تاریخ نجوم نام گذاشته تصویری از کره زمین از فاصله نزدیک به 6.4 میلیارد کیلومتری است . این عکس را فضاپیمای ویجر 1 زمانی که ماموریتش در 14 فوریه 1990 تمام شده بود به زمین ارسال کرد . علت وجود حلقه های رنگی بازتابش نور خورشید بر دوربین ویجر است . ویجر از سیارات دیگر منظومه شمسی مانند زهره، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون هم چنین عکسهایی گرفت ولی از سیاراتی مانند عطارد و مریخ به علت مزاحم بودن نور خورشید نتوانست عکسی دریافت کند . در این عکس کره زمین روی حلقه رنگی اول سمت راستی قرار گرفته است . نام این عکس تاریخی را Pale Blue Dot گذاشته اند

 

منبع : Ina