ونوس اکسپرس به زهره رسید

پس از پنج ماه سفر فضا پیمای ونوس اکپرس اسا به هدف خود ، زهره خواهر دوقلوی زمین رسید .

 

ونوس اکپرس در 9 نوامبر 2005 پرتاب شد و اکنون بعد از 400 میلیون کیلومتر سفر در منظومه شمسی در 11 اوریل به هدف خود یعنی زهره می رسد.مرکز عملیات فضایی اسا (ESOC) واقع در Darmstadt آلمان کنترل این پروژه را در دست دارد تا فضا پیما را در مدار مورد نظر قرار دهد. این کنترل شامل یک سری ارتباطات از راه دور ، روشن کردن موتور و دیگر عملیات می باشد تا سرعت فضاپیما به 15% سرعت فعلی خود (29000 کیلومتردر ساعت)  کاهش یابد.فضاپیما باید موتور اصلی خود را به مدت 50 دقیقه روشن کند تا با کاهش شتاب بتواند خود را در مداری بیضی شکل به دور سیاره قرار دهد .در این جابجایی مقدار زیادی از 570 کیلوگرم سوخت پیشران موجود در فضاپیما به پایان می رسد .

 

در روزهای بعدی با کارکردن موتور ، فضاپیما طبق برنامه به مدارهای پایین تر انتقال می یابد تا در نهایت ونوس اکپرس در یک مدار 24 ساعته به دور زهره در ماه می قرار گیرد.برای اطلاعات بیشتر در باره ونوس اکپرس می توانید به venus.esa.int. مراجعه نمایید.

 

 

  منبع : nasa

  نويسنده  : محسن بختيار