کشف سحابی W3

اختر شناسان سحابي کشف کرده اند که بی شباهت به سحابی معروف جبار  نیست.اين سحابي كه به W3 مشهور شده در صورت فلكي ذات الكرسي قرار داشته و شكل كلي ان مانند سحابي جبار در صورت فلكي شكارچي است.

 

 

 

اين سحابي كه تازه شروع به درخشيدن كرده و سن ان فقط 100000 سال است كه در مقايسه با سن بقيه سحابي ها سن جواني به حساب مي ايد. طول اين سحابي 500 مليارد مايل تخمين زده شده و منجمان اماتور اماده شوند.بهترين فرصت براي ساكنان نيم كره شمالي پيش امده است و مخصوصا منجمان ايراني.زيرا اين سحابي خانه خود را يكي از صورت فلكي هاي نيم كره شمالي در نظر گرفته و در صورت فلكي ذات الكرسي خانه گزيده است. اما چون اين سحابي تازه شروع به درخشيدن كرده هنوز به حد درخشندگي زيادي نرسيده است.اين تصوير توسط گروهي به سرپرستي اقاي Tom Megeath با استفاده از طيف سنج چند منظوره هابل در موسسه علوم فضائي گرفته شده است.به نظر مي رسد كه هنگامي كه W3 هنگامي كه به اوج درخشندگي خود برسد مانند سحابي جبار در اسمان با چشم غير مسلح ديده خواهد شد.با بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه تمام ساختارهاي W3 نظر گازها و گرد و غبارها و ستاره هاي سنگين و تازه متولد شده بسيار شبيه سحابي جبار بوده و حتي اختر شناسان ان را "سحابي جبار دوم"ناميده اند. تصويري را كه در زير مي بينيد همان سحابي W3 است كه هابل ان را با طيف سنج چند منظوره مشاهده كرده است.در اينده اي نه چندان دور ما شاهد چنين منظره اي بر روي زمين خود خواهيم بود.

 

 

  منبع : Universtoday.com

  نويسنده  : علی پزشکی