آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1385 تصویر شگفت انگیز سحابی هلیکس


تصویر شگفت انگیز سحابی هلیکس

تلسکوپ فضایی اسپیتزر در تصویر جدید خود ، صفحه ای از مواد یخی را درون سحابی هلیکس آشکار کرد.

 سحابی هلیکس(مارپیچ) یکی از زیبا ترین سحابی های آسمان شب است که در اثر فروپاشی ستاره ای شبیه به خورشید بوجود آمده ، هلیکس در صورت فلکی دلو واقع شده و 700 سال نوری از زمین فاصله دارد .

 

تصویر روبرو آخرین تصویر تهیه شده بوسیله ی تلسکوپ فضایی اسپیتزر است .آنچه در مرکز سحابی دیده می شود بقایای موجود از ستاره ی مادر این سحابی است که بطور شگفت انگیزی توسط صفحه ای از مواد منجمد و یخ زده احاطه شده .

 دلیل تشکیل و تجمع این ذرات یخ زده هنوز ناشناخته است اما دانشمندان گمان می کنند مرگ ستاره باعث شده تا ناحیه ی مربوط به دنباله دارهایی که به دور این ستاره گردش می کردند ، جلوتر بیاید طوری که این ناحیه ستاره را احاطه کند . به نظر دانشمندان این تکه سنگ های یخ زده حاصل برخورد دنباله دار ها با یکدیگر در این منطقه است .

 با وجود این ، حدود 10000 سال دیگر تنها یک ستاره ی کم نور از این سحابی با شکوه به جا خواهد ماند و این ناحیه ی زیبا از فضا به نقطه ای سرد و تاریک تبدیل خواهد شد ، این سرنوشتی است که برای خورشید ما هم رقم خواهد خورد .

 

برای مشاهده تصویر بزرگتر اینجا کلیک کنید

 

  منبع : universetoday.com