آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1385 جاری بودن نوع خاصی از سیال مایع در کانالهای زیرزمینی مریخ


جاری بودن نوع خاصی از سیال مایع در کانالهای زیرزمینی مریخ

به گفته ی Chris Okubo زمین شناس دانشگاه آریزونا جزییات تصویر نشانگر دگرگونی های مواد معدنی است که به خاطر جاری بودن نوعی سیال در طول سالیان ایجاد شده است و می تواند دلیل مناسبی برای جاری بودن نوع خاصی از سیال مایع و یا گاز در کانال های زیرزمینی مریخ باشد.

 

مدار گرد شناسایی مریخ به تازگی موفق شده تا شواهدی را مبنی بر جاری بودن نوعی مایع یا گاز در زیر سطح مریخ پیدا کند.تصویر زیر که از تصاویر زیبا و در عین حال مهم مریخ محسوب می شود . به گفته ی Chris Okubo  زمین شناس دانشگاه آریزونا جزییات تصویر نشانگر دگرگونی های مواد معدنی است که به خاطر جاری بودن نوعی سیال در طول سالیان ایجاد شده است و می تواند دلیل مناسبی برای جاری بودن نوع خاصی از سیال مایع و یا گاز در کانال های زیرزمینی مریخ باشد.

 

Credit: HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), nasa

تصویر بزرگتر

 

 

  منبع : AOPD

  نويسنده  : محمد رحيمي