آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1385 دانشمندان توانستند تشکیل کهکشان هایی از ماده تاریک را تشریح کنند


دانشمندان توانستند تشکیل کهکشان هایی از ماده تاریک را تشریح کنند

دانشمندان با استفاده از شبیه سازی توانستند تشکیل کهکشان هایی از ماده تاریک را تشریح کنند

 هنگامی که نام کهکشان را می شنویم بیشتر به یاد کهکشان آندرومدا ، راه شیری و یا دیگر ساختار های باشکوه جهان می افتیم ، ساختار هایی زیبا با میلیونها میلیون ستاره که بار ها از پشت تلسکوپ و یا در تصاویر مختلف دیده ایم .

 

اما به تازگی پژوهشگران نشان دادند که در جهان ما کهکشان هایی وجود دارند که عمدتا از ماده تاریک تشکیل شده اند . این کهکشان ها با نام کوتوله های کره وار (dwarf spheroidals )شناخته می شوند ، این کهکشان ها دارای تعداد بسیار کمی ستاره هاستند و ساختار آن ها تقریبا خالی از گازهایی است که قسمت عمده ی کهکشان ها معمولی را تشکیل می دهد به همین دلیل این کهکشان ها از دید ما پنهان مانده اند . ماده تاریک تنها چیزی است که سراسر این کهکشان ها را پوشانده است .

 

یک گروه بین المللی از پژوهشگران با استفاده از ابر کامپیوتر ها پیشرفته موفق شدند انفعالات‌ داخلي‌ این کهکشان ها را محاسبه کنند و از طریق شبیه سازی توانستند چگونگی شکل گیری این کهکشان ها را توضیح دهند :

هنگامی که یک کهکشان کوچک به یک کهکشان بسیار بزرگتر برخورد می کند ، اصطکاک حاصل از برخورد ، سرعت حرکت گازهای کهکشان کوچک را کم می کند و به این طریق گاز ها از ساختار کهکشان جدا می شوند . بدون وجود گاز ، دیگر ستاره ای در داخل کهکشان متولد نمی شود و به تدریج از تعداد ستاره های کهکشان کاسته می شود .

 

اگر این کهکشان کوچک با یک کهکشان بسیار پر جرم بر خورد کند علاوه بر گاز ها ، مقدار زیادی از ستاره های خود را نیز طی فرایندی موسوم به tidal shocking(تصادم کشندی) از دست می دهد و در پایان از کهکشان کوچکتر تنها تعداد کمی ستاره و مقدار عظیمی ماده تاریک باقی می ماند .

 

 

  منبع : universetoday.com