آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1385 آخرین تصویر کاسینی از تیتان :یک جزیره در میان دریاچه ای از هیدرو کربن


آخرین تصویر کاسینی از تیتان :یک جزیره در میان دریاچه ای از هیدرو کربن

 تصویر روبرو آخرین تصویر گرفته شده از سطح تیتان ، قمر زحل است که در تازیخ 22 فبریه 2007 توسط فضا پیمای کاسینی تهیه شده . چیزی که در این تصویر به چشم می خورد دریاچه ی بزرگی روی تیتان می باشد که یک جزیره ی کوچک را احاطه کرده  . ابعاد این جزیره 150کیلومتر در 90 کیلومتر و تقریبا به بزرگی جزیره ی بزگ هاوایی است . اما بر خلاف زمین ، دریاچه های روی تیتان از هیدرو کربن مایع تشکیل شده اند . (تصویر بزرگتر)

 

  منبع : universetoday