آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 کشف 60 کهکشان کوتوله ی فوق فشرده


کشف 60 کهکشان کوتوله ی فوق فشرده


طرح : دانشگاه بریستول

اختر شناسان معتقدند UCD ها در اثر تخریب کهکشانهای بزرگتر بوجود می آیند.

ستاره شناسان موفق به کشف 52 کهکشان کوتوله در خوشه ی کهکشانی «فورناکس» و 8 کهکشان کوتوله ی دیگر در خوشه ی کهکشانی «سنبله» شدند.

  کهکشانهای کشف شده، متعلق به رده ای از کهکشانها موسوم به «کوتوله های فوق فشرده» (Ultra Compact Dwarfs) هستند. با این کشف، تعداد «UCD» های پیدا شده در ناحیه ی مرکزی خوشه ی کهکشانی «فورناکس»، از تعداد کهکشانهای بیضوی و مارپیچی آن بیشتر شد. قبلا نیز در سال 2000 میلادی، اخترشناسان موفق به کشف شش کهکشان «UCD» در خوشه ی کهکشانی فورناکس شده بودند.

  به عقیده ی اخترشناسان، برخی از کهکشانهای کشف شده، بجای مانده از بلوکهای سازنده ی اولیه ای هستند که در اثر ادغام آنها در یکدیگر، کهکشانهای بزرگتر بوجود آمده اند.

  «UCD» های کشف شده بقدری کم نور و کوچک هستند که در رصدهای اولیه، شبیه ستارگان معمولی بنظر می رسیدند. این کهکشانها بصورت کاملا تصادفی توسط یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی «استیون فیلیپس» از دانشگاه بریستول انگلستان کشف شدند. 52 کهکشان کشف شده در خوشه ی کهکشانی «فورناکس» در ابتدا مانند ستارگان محلی بنظر می رسیدند ولی با اندازه گیریهای طیف سنجی مشخص شد که این اجرام در واقع، کهکشانهایی بسیار کوچک در فاصله ی 60 میلیون سال نوری زمین هستند. 

  رصدهایی بعدی انجام شده توسط تلسکوپ فضایی هابل(HST) و تلسکوپ بسیار بزرگ(VLT) رصدخانه ی جنوبی اروپا نشان داد که این کهکشانها از نظر جرم، شبیه کهکشانهای کوتوله ی شناخته شده ی قبلی هستند، ولی از نظر اندازه فوق العاده کوچک هستند، بطوریکه پهنای هر یک از این کهکشانها تنها 120 سال نوری است.  گفتنی است  قطر کهکشان راه شیری که منظومه ی شمسی هم جزئی از آن است، حدود 100 هزار سال نوری است و هر سال نوری هم معادل 46/9 تریلیون کیلومتر است!

  گروه تحقیقاتی «فیلیپس» معتقد است که «UCD» ها در واقع هسته های بجای مانده از کهکشانهای بزرگی هستند که به مرور زمان دچار تخریب شده اند و این احتمال وجود دارد که در آینده، تعداد بسیار بیشتری از این نوع کهکشانها در خوشه های کهکشانی پر جمعیت دیگر کشف شود. 
  همچنین هشت کهکشان «UCD» دیگر نیز توسط همین گروه تحقیقاتی، در خوشه ی کهکشانی «سنبله» کشف شد. این کهکشانها نیز در فاصله ی تقریبا 60 میلیون سال نوری از زمین قرار دارند. به گفته ی «فیلیپس»، این کشف ها نشان می دهد که «UCD» ها بر خلاف آنچه قبلا تصور می شد، چندان هم کمیاب نیستند!

 

 منبع : SpaceFlightnow.com

  نويسنده  : مسعود کمیلی