آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 کاوشگر آپورچونیتی اکنون در لبه گودال Endurance


کاوشگر آپورچونیتی اکنون در لبه گودال Endurance

دانشمندان ناسا سرگرم بررسی اين گزينه هستند که آيا بايد کاوشگر آپورچونيتی را به داخل يک حفره بزرگ که می تواند نتايج علمی مفيدی به بار آورد اعزام کنند يا خير. چنين ماموريتی می تواند برای کاوشگر مخاطره آميزه باشد.

 مريخ نورد آپورچونيتی اکنون بر لبه گودال 130 متری "سرسختی" در منطقه "مريديانی پلنوم" قرار دارد. استيو اسکوايرز، سرپرست تيم علمی کاوشگر آژانس فضايی آمريکا، ناسا، گفت که اين حفره که در اثر برخورد يک سنگ آسمانی پديد آمده است، حاوی صخره هايی است که از لحاظ علمی می تواند بسيار جالب باشد. اما مشکل اين جاست که کاوشگر پس از ورود به گودال، ممکن است به علت شيب تند دره بازگشتن به سطح را دشوار يابد. آقای اسکوايرز گفت: "با بررسی هرچه بيشتر اعماق، در واقع تاريخ مريخ را عميق تر شکافته ايم. اين حفره ای خارق العاده است که تاريخ مريخ را به نمايش می گذارد." سطوح داخلی حفره آکنده از تخته سنگ هايی است که لايه به لايه روی هم خوابيده اند. وی گفت که اگر تصميم گرفته شود که مريخ نورد به داخل گودال اعزام شود، پيش از آن برای انجام مطالعات علمی مفصل تری در اطراف گودال ماموريت خواهد يافت.

 

 

  مريخ نورد آپورچونيتی اکنون بر لبه گودال 130 متری "سرسختی" در منطقه "مريديانی پلنوم" قرار دارد .

 

 

عمق گودال سرسختی (Endurance) از مرتفع ترين نقطه در کرانه آن 20 متر است. اين گودال 18 متر عميق تر از حفره Eagle است که آپورچونيتی در آن آثار و بقايای وجود آبگيری بزرگ در گذشته را کشف کرد.دانشمندان با بررسی لايه های تحتانی تر تخته سنگ های مريخی، ممکن است بتوانند اطلاعات بسيار بيشتری درباره تاريخ آب در آن سياره جمع آوری کنند.کاوشگر مريخ اکنون در لبه غربی گودال جا خوش کرده است. دانشمندان ناسا هم اکنون سرگرم شناسايی اهداف جالب علمی و ارزيابی موانع اعزام کاوشگر به داخل گودال و خروج از آن هستند.

پروفسور اسکوايرز گفت حتی درصورت وجود خطر ناتوانی کاوشگر برای خروج از دره، باز هم ممکن است تصميم به اعزام آپورچونيتی به داخل حفره گرفته شود. وی گفت: "می توانم اين خطر را بپذيرم به شرطی که چيزهايی که از لحاظ علمی مهم است در داخل حفره وجود داشته باشد." "اما قبل از چنين حرکتی، کارهای علمی زيادی هست که بايد روی سطوح اطراف انجام دهيم."

  منبع : BBC , JPL