فوبوس بزرگترین قمر مریخ

کاوشگر مارس 10 عکسی با کیفیت ، که بیشترسطح فوبوس را پوشش می دهد ، ازاین قمر تهیه کرد.

فوبوس ، بزرگترین و داخلی ترین قمرمریخ ، شکلی شبیه به گوجه فرنگی شیارداردارا  می باشد .ستاره شناسان امیدوارند با استفاده ازکاوشگر مریخ سازمان "اسا" بتوانند دلیل این ساختار خاص را بفهمند.فوبوس ، که هرروز3 باربدورمریخ می چرخد ، شکلی بیضوی با ابعاد27 در18 کیلومتردارا می باشد .بارزترین مشخصات سطح فوبوس فنجانه ای با اندازه تقریبی نصف ماه وشبکه ای ازکانالهای سرتاسری می باشند .  کاوشگر مریخ دوربین حساسیت بالای خود را روی فوبوس تنظیم کرده است . از تاریخ 25 دسامبر2003 م که این کاوشگر وارد مدارمریخ شد تا کنون 6 بارازکنارفوبوس عبور کرده است .  درآخرین عبوردر22 آگوست 2004م این کاوشگرتا فاصله 200 کیلومتری به فوبوس نزدیک شد .

 

کاوشگر مارس 10 عکس با کیفیت ، که بیشترسطح فوبوس را پوشش می دهد ، ازاین قمر تهیه کرد. البته فوبوس هم شبیه ماه تقریبا همیشه یک طرفش به طرف مریخ می باشد . گرانش سطحی فوبوس حدود 1/1000 گرانش زمین می باشد . سطح فوبوس همانند دیگر قمر مریخ ، دیموس ، تنها 6 % نور دریافتی را بازتاب می کند . سطح هردو تیره می باشد. بنظرمی رسد این دو قمرمانند شهابسنگهای کربناته باشند . ممکن است این دو قمر شهابسنگهایی بوده باشند که روزی در گذشته دور بدام گرانش مریخ درآمده باشند .

   منبع : Astronomy.com

  نويسنده  : مهدی اسحاقی