اسمارت-1 به مدارماه رفت

فضاپیمای اسمارت-1 آژانس فضایی اروپا دیگربدورزمین نمی گردد، بلکه ازاین به بعد بدورماه می چرخد .

 این فضا پیما ، بااستفاده از موتور یونی اش ، بتدریج ارتفاع مدارش را افزایش داد تااینکه در15 نوامبر(25 آبان) ازفاصله 5000 کیلومتری ماه گذشت . اسمارت-1 کاهش ارتفاعش نسبت به سطح ماه را تا اواسط ژانویه(25 دی) ادامه خواهد داد تااینکه به فاصله 300 کیلومتری ازماه برسد، بعد ازرسیدن به این فاصله قصد دارد مطالعات علمی خود را آغاز کند. درطی این سفربه ماه ، دور کاملی ازآزمایشات تکنولوژیهای جدید فضایی باموفقیت انجام گرفت.

 

    این فضا پیما درحال حاضراولین چرخش بدورماه راپشت سرگذاشته است. بعدازرسیدن به فاصله5000کیلومتری سیستم پیش ران الکتریکی- خورشیدی( موتریونی ) برای انجام مانورحساس ، بمدت 4 روز،به منظورپایدارکردن  فضا پیما درمدارماه روشن شد . درطی این مانور ازجاذبه گرانشی ماه برای کاهش ارتفاع سفینه ، به کمک موتور  یونی ، استفاده می شود . این موفقیت برای انجام سفرهای تحقیقاتی بین سیاره ای بعدی بسیار مهم است .     اسمارت-1 تکنیک های جدید برای ارسال سفینه های گاوشگرحیات را تثبیت کرد. آزمایش" OBAN " نرم افزارهدایتگر کامپیوترهای زمینی را تست کرد تا موقعیت دقیق وسرعت سفینه را بااستفاده ازتصاویراجسام آسمانی گرفته شده توسط دوربین " AMIE " سفینه تعیین کند . این نرم افزاردارای این قابلیت است که می تواند مکان وسرعت فضاپیما را بدون مداخله مرکز کنترل زمینی بدقت تعین کند .

 

     اسمارت-1 ، همچنین آزمایشهای" KaTE "," RSIS را برای تست ارسال امواج رادیویی در فرکانسهای بالا انجام می دهد . با آزمایش اتصال لیزری ، اسمارت-1 امکان نشانه گیری یک پرتو لیزرروی یک سفینه از روی زمین در فواصل دور فضایی برای سفینه های آینده را تست می کند . در طی این مأموریت ، به غیراز دوربین AMIE ، که قبلا برای عکاسی کسوف وخسوف از فضا استفاده می شد ، ابزارهای اشعه ایکس DCIXS  و XSMX  وطیف نگارمادون قرمز SIR را نیزتست می کند . درآینده نزدیک خبرهای جدیدی از این مأموریت را به اطلاع شما می رسانیم .

   منبع : universetoday.com

  نويسنده  : مهدی اسحاقی