آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 دانشمندان روسي سفر به سياره سرخ را شبيه‌سازي مي‌كنند


دانشمندان روسي سفر به سياره سرخ را شبيه‌سازي مي‌كنند

دانشمندان روسي در حال انتخاب افراد داوطلب براي قرار گرفتن در يك كپسول فضايي به منظور انجام طرح‌هاي آزمايشي 500 روزه براي سفر به مريخ هستند.

 

اين ماموريت آزمايشي براي شبيه سازي شرايط دشوار در سفر فضايي به اين سياره سرخ طراحي مي‌شود. يك تيم آزمايشي متشكل از شش مرد به لحاظ فيزيكي به طور كلي از جهان خارجي جدا خواهند شد تا تجهيزات مربوطه به منظور آماده شدن براي دوره‌هاي طولاني‌تر مورد آزمايش قرار گيرند. اين كپسول شامل يك تخت خواب، يك آشپزخانه و يك آزمايشگاه خواهد بود. تجهيزات داخلي خود كپسول نيز بايد تمام اكسيژن مورد نياز براي افراد تحت آزمايش را تامين كرده، به طور دايم سه تن آب موجود را بازيافت كند و نيز مواد خوراكي جديدي را براي افزودن به پنج تن ذخيره موجود در كپسول، پرورش دهد. اين آزمايش كه در مسكو انجام مي‌شود طرحي را براي ممكن كردن مسافرت‌ها و استقرارهاي فضايي طولاني مدت مورد ارزيابي قرار خواهد داد. اما چنين ماموريت فضايي به مريخ به طور واقعي به اين زودي‌ها صورت نخواهد گرفت. دانشمندان تاكنون تنها دو داوطلب از شش فرد مورد نظر را پيدا كرده‌اند و اين ماموريت فضايي شبيه‌سازي شده احتمالا تا سال 2006 آغاز نخواهد شد.

   منبع : ISNA