آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 کشف جوانترین کهکشان کیهان توسط هابل


کشف جوانترین کهکشان کیهان توسط هابل

 تلسکوپ فضايی هابل آنچه را ممکن است جوانترين کهکشانی که تاکنون در کيهان مشاهده شده است باشد کشف کرده است.

 عمر اين کهکشان نوزاد احتمالا از 500 ميليون سال تجاوز نمی کند و در واقع چنان جوان است که تاريخ پيدايش حيات بر کره زمين به پيش از تولد آن بازمی گردد.اين کهکشان که "آی زوئيکی 18" (I Zwicky 18) نامگذاری شده است گوشه ای از شکل و شمايل نخستين کهکشان های بسيار ريز کيهان را برملا می کند.جزئيات اين يافته در تازه ترين شماره نشريه "استروفيزيکال" منتشر شده است.

 کهکشان راه شيری که ما در آن قرار داريم 12 ميليارد ساله است.به نظر می رسد اين کهکشان ديرشکفته، تاکنون چندين نوبت فوران ناگهانی ستارگان تازه به عرصه حيات را تجربه کرده باشد که اولين آنها 500 ميليون سال قبل و آخرين آنها همين 4 ميليون سال قبل روی داده است.دو ناحيه عمده تولد ستارگان در قلب اين کهکشان قرار دارد که در عکس هابل به شکل گره های سفيد متمايل به آبی قابل مشاهده است.تارهای ظريف آبی رنگ در عکس، حباب های گازی هستند که در اثر بادهای خورشيدی (ستارگان) و تشعشعات شديد مافوق بنفش ستارگان جوان داغ شده اند.

برخی سحابی های آسمانی مانند اين زايشگاه ستارگان به حساب می آيند

 

 اجرام متمايل به قرمز ستارگان پيرتر و خوشه های ستاره ای هستند، اما اخترشناسان تخمين می زنند که عمر آنها هنوز کمتر از يک ميليارد سال است.دانشمندان اين "بچه کهکشان" را به جنينی تشبيه می کنند که در بخش اعظم روند تکامل کيهان به عنوان يک سحاب گازی از جنس هيدروژن و هليوم در وضعيتی "تقريبا بکر" باقی مانده بود و فرآيند زايش ستارگان تا تقريبا 13 ميليارد سال پس از انفجار بزرگ در آن آغاز نشد.يوری ايزوتوف، از رصدخانه کيف در اوکراين و از نويسندگان مقاله مربوط به اين اکتشاف در مجله "استروفيزيکال" کشف اين کهکشان را خارق العاده خواند.

 

وی گفت: "معمولا انتظار می رود که کهکشان ها در همان يک ميليارد سال اول پس از انفجار بزرگ يا در همان حدود زمانی تشکيل شوند نه 13 ميليارد سال بعد.""انتظار می رفت کهکشان های جوان تنها در دوردست ترين کرانه های قابل رويت کيهان قرار داشته باشند نه در منطقه بومی ما در کيهان."اين کهکشان جوان تقريبا 45 ميليون سال نوری از کهکشان ما فاصله دارد.

 

   منبع : BBC