آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 کشف کهکشانهاي نوزاد عظيمي در گوشه عالم


کشف کهکشانهاي نوزاد عظيمي در گوشه عالم

 کاوشگر تکامل کهکشان در ناسا , نقاط خالداري را شناسايي کرد, آنچه که مبين وجود کهکشانهاي نوزاد عظيمي در گوشه عالم ما است.پيشتر , ستاره شناسان تصور مي نمودند  که ميزان تولد جهان بطور برجسته اي رو به تنزل بوده و تنها کهکشانهاي کوچک در حال شکل گيري بودند.

 دکتر کريس مارتين , مدير رسيدگي کاوشگر تکامل کهکشان در انستيتو تکنولوژي کاليفرنيا اظهار داشت :"ما مي دانستيم به راستي کهکشانهاي جوان عظيمي مدتي قبل وجود داشتند.اما گمان مي کرديم آنها بطور کامل به  کهکشانهاي مسن تر بسياري همچون راه شيري ما تکامل يافته باشند.اگر اين کهکشانها حقيقتا به تازگي شکل گرفته اند , پس اين مورد اشاره دارد بر اينکه بخشهايي از جهان ما هنوز منبع توليد کهکشان هستند .مارتين و همکارانش به سرپرستي دکتر تيم هکمن از دانشگاه جان هاپکينز در بالتيمور , 3 دوجين نوراني کشف کردند, کهکشانهايي که بسيار همانند بودند به کهکشانهاي جوان بيش از 10 بيليون سال گذشته را جمع آوري کردند.اين کهکشانهاي جديد نسبتا به ما نزديکند و در حدود 2 تا 4 بيليون سال نوري آنطرفتر .آنها شايد به جواني 100 ميليون تا 1 بيليون سال باشند.راه شيري در حدود 100 بيليون سال سن دارد .

 

اکتشافات اخير اشاره دارد بر اينکه دنياي سالخورده ما هنوز با جوانان حيات دارد.اين همچنين به ستاره شناسان امکان مي دهد که نظري اجمالي داشته باشند به آنچه که شايد کهکشان ما زماني که در کودکي اش بود به نظر مي آمد هکمن اظهار داشت :"حالا ما مي توانيم بيشتر از قبل اجداد کهکشانهايي که در بسياري از جزئيات شبيه راه شيري هستند را مطالعه کنيم." وي افزود "اين مانند يافتن يک فسيل زنده در حيات شخصي تان است.ما تصور کرديم که اين نوع از کهکشان منقرض شده است, اما در حقيقت کهکشانهاي نوزاد در جهان زنده و جاري هستند."

 

اکتشافات جديد از نوعي موسوم به کهکشانهاي درخشان فرابنفش هستند.آنها پس از بررسي بخش عظيمي از آسمان با رديابهاي فوق حساس نور فرابنفش توسط کاوشگر تکامل کهکشان کشف شدند.از آنجائيکه بيشتر نور گروه ستارگان  جوان به سوي طول موج فرابنفش است, کهکشانهاي جوان در فضاپيما مانند الماس در زميني سنگي پديدار مي شوند.ستاره شناسان قبل از  آن براي اين جواهر کمياب جستجو کردند, اما آنها را از دست دادند, زيرا قادر به بررسي برشي وسيع و کافي از آسمان نبودند دکتر مايکل ريچ از دانشگاه کاليفرنيا اظهار داشت:"کاوشگر تکامل کهکشان هزاران کهکشان را قبل از يافتن اين چند دوجين فرابنفش درخشان بررسي کرد.کهکشانهاي تازه کشف شده در حدود 10 برابر , درخشانتر در طول موجهاي فرابنفش در راه شيري هستند.اين نشان ميدهد که آنها با مناطق شکل گيري ستارگان شديد و انفجارابرنواختري پر مي شوند, که اين هم مشخصات جواني است.زماني که جهان ما جوان بود, کهکشانهاي عظيم در طول هستي بطور منظم از هم پاشيده مي شدند.بعد از آن جهان اندک اندک فرزند غولپيکري را بوجود آورد و اين کهکشانهاي تازه تولد يافته , به آنها که امروزه برايمان بنظر مي آيد, رشد يافتند.تا اينکه امروز ستاره شناسان گمان کردند که آخرين اين کودکان غولپيکر را ديده بودند.نتايج بزودي در ويژه نامه اي از  Astrophysical Journal Letters چاپ خواهد شد, همراه با چندين مقاله ديگر که نتايج جديدي از کاوشگر تکامل کهکشان را شرح مي دهد.

 

کاوشگر تکامل کهکشان در 28 آوريل 2003  پرتاب شد.ماموريتش مطالعه شکل, روشنائي, اندازه و فاصله  کهکشانها در طول 10 بيليون سال از تاريخچه کيهاني است.تلسکوپ  با قطر 50 سانتيمتري(19.7 اينچي) کاوشگر , آسمانها را براي جستجوي مراکز نور فرابنفش در مي نوردد   Caltech سرپرستي ماموريت کاوشگر تکامل کهکشان و سرپرستي عملکرد علمي و تجزيه تحليل داده ها را بر عهده دارد.مديريت ماموريت و ساخت ابزار علمي آن نيز بر عهده  jpl  بوده است

 

 

  منبع : nasa

  نويسنده  : همدم نیکخواه