آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 نزدیکترین فاصله زمین و مریخ در شصت هزار سال گذشته


نزدیکترین فاصله زمین و مریخ در شصت هزار سال گذشته

سیاره مریخ در شامگاه  چهار شنبه پنجم شهریور ماه 1382،به نزدیک ترین فاصله از زمین در شصت هزار سال گذشته می رسد و به پرنورترین جرم آسمان شب تبدیل می شود!

به زبان دقیق تر،فاصله مرکز سیاره سرخ تا مرکز سیاره زمین در ساعت 22:53 چهار شنبه 5 شهریور 1382،معادل 55785006 کیلومتر خواهد بود که این نزدیکترین فاصله بین مریخ و زمین در شصت هزار سال گذشته است!

p8

در تصویر فوق،مدار زمین(آبی) و مدار مریخ(قرمز) حول خورشید نشان داده شده است.
ساعت 22:53 سه شنبه 5 شهریور 1382،این دو سیاره در نزدیکترین فاصله ممکن از یکدیگر قرار می گیرند.
::
   استیون سیمپسون / ماهنامه Sky & Telescope   ::

 

به همین دلیل،مریخ از چند روز پیش،همانند "ستاره"ای نورانی و خیره کننده در آسمان شب درخشیده است و این درخشش تا چند هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.تا پایان شهریور،مریخ همچنان سلطان آسمان شب باقی خواهد ماند و پس از آن به تدریج،نور آن رو به کاهش می رود.

 

پیدا کردن مریخ در آسمان شب بسیار ساده است.

نورانی ترین جرم موجود در آسمان که مانند یک پرتقال نارنجی رنگ خود را به رخ ساکنان زمین می کشد.در اوایل شهریور،مریخ در ابتدای شب در افق جنوب شرقی قراردارد.در روزهای بعد،مریخ به محض ناپدید شدن نور شفق،در فاصله نسبتا بالایی از افق جنوب شرقی دیده می شود و به تدریج در نیمه های شب،خود را به بالاترین نقطه در آسمان می رساند.در خاک مریخ،ترکیبات آهنی وجود دارد که در اثر بازتاب نورخورشید از سطح آن،به رنگ نارنجی-زرد دیده می شود.

p9

مریخ در اوایل شب در افق جنوب شرقی،بصورت جرمی نارنجی رنگ و درخشان دیده می شود.
::  ماهنامه
Sky & telescope   ::

سابقه تاریخی

به گفته "راجر سینوت" سردبیر ارشد ماهنامه Sky & Telescope،آخرین باری که مریخ به نزدیکترین فاصله از زمین رسید،59619 سال پیش بوده است. البته نزدیکی بعدی مریخ با زمین،فاصله زمانی زیادی با ما ندارد:ششم شهریور سال 1666 خورشیدی،نسل های بعدی می توانند مجددا نزدیکترین فاصله تا مریخ را تجربه کنند! مریخ در سال 1367خورشیدی نیز  تقریبا در همین فاصله از زمین قرار داشت و د رعمل،اندازه و روشنایی آن بسیار شبیه شهریور ماه سال جاری بود.در آن هنگام،قطر ظاهری اندازه گیری شده مریخ بوسیله تلسکوپ،23.8 (بیست و سه و هشت دهم) ثانیه قوسی بود که این قطر ظاهری در سال جاری به 25.1 (بیست و پنج و یکدهم)ثانیه قوسی خواهد رسید.در مهر 1384 نیز مریخ از فاصله نسبتا مناسبی از زمین خواهد گذشت که در آن هنگام،قطر ظاهری آن 20.2 (بیست و دودهم) ثانیه قوسی خواهد بود.   

 

منبع خبر : www.skyandtelescope.com