آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 عکس های رصدخانه چاندرا از زمین


عکس های رصدخانه چاندرا از زمین

رصدخانه پرتو ایکس چاندرا پس از عکسبرداری از سیارات و مناطق دور دست جهان،قصد دارد در سال جاری میلادی،نگاه خود را متوجه زمین کند.

رصدخانه پرتو ایکس چاندرا در سال 1999 میلادی توسط ناسا راهی مدار زمین شد و شروع به مطالعه سیاهچاله ها،کهکشانها،ابر نواخترها و دیگر اجرام دوردست کیهان کرد. اگرچه هدف اصلی ماموریت چاندرا،تصویربرداری از نواحی دوردست جهان بود ولی به عکسبرداری از اجرام نزدیکتر نیز پرداخته است.از سال 2000 تا 2001 میلادی،تلسکوپ چاندرا تصاویر پرتو ایکس از مشتری،مریخ و زهره تهیه کرد.(این اولین بار بود که از سیارات مریخ و زهره،توسط یک تلسکوپ پرتو ایکس تصویر برداری شده بود.) 

اگر چه به باور برخی از دانشمندان،سیارات،موضوع تحقیقی چندان جالبی برای نجوم پرتو ایکس نبودند ولی تصاویر گرفته شده به قدری ارزشمند بوده اند که هنوز هم جای مطالعه و تحقیق بر روی آنها و گرفتن عکسهای بیشتر وجود دارد.

 

به گفته "ران السنر" از مرکز پرواز فضایی مارشال،از آنجا که به نظر می رسد سیارات،منابع پرتو ایکس بسیار جالبی برای مطالعه باشند،تلسکوپ چاندرا قصد دارد در سال جاری نگاه خود را متوجه زمین کند.البته قبلا نیز ماهواره های پرتو ایکس،زمین را مورد مطالعه قرار داده اند ولی قدرت تفکیک هیچ یک از آنها به اندازه تلسکوپ چاندرا نبوده است.

تصاویر چاندرا از سیاره مریخ و هلال زهره نشان داد که این سیارات در حمامی از نور که در اثر تابش فلورسنت اکسیژن و دیگر اتم های واقع در ارتفاع بین 120 تا 140 کیلومتری سطح این سیارات ایجاد شده بود،شناور بودند.سیاره مشتری را نیز مانند مریخ و زهره،پرتوهای ایکس فرا گرفته بودند ولی نکته عجیب،وجود یک منبع متمرکز شفق قطبی در مشتری بود.ستاره شناسان،از قبل هم می دانستند که واکنش های یونی در جو بالایی مشتری باعث بوجود آمدن این پدیده می شود،ولی تپش 45 دقیقه ای این منبع و منشا یونهای بوجود آورنده آن،ستاره شناسان را به شدت گیج کرده است. 

اگر چه تلسکوپ چاندرا بدور زمین می گردد ولی به راحتی نمی تواند زمین را رصد کند.چاندرا در مداری بیضوی شکل،در فاصله حداقل 10000 و حداکثر 140000 کیلومتری بدور زمین می گردد.از آنجا که سیاره زمین،بطور کامل در میدان دید 1100 کیلومتری این تلسکوپ قرار نمی گیرد،مهندسان طرح فقط می توانند به کمک ژیروسکوپ های تلسکوپ،دهانه آن را به سمت زمین هدایت کنند.انجام این کار،نسبتا مشکل است با اینحال،آزمایشهای اولیه موفقیت آمیز بوده اند.قرار است السنر و همکارانش در مدت 10 روز،به اندازه 3.3 ساعت توسط تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا از زمین عکسبرداری کنند.این گروه،کار خود را با عکسبرداری از مناطق قطبی زمین شروع می کند تا ببیند آیا پدیده مشابه با آنچه در مشتری دیده شد،در جو زمین نیز دیده می شود؟

منبع خبر : www.astronomy.com