آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 کشف امواج صوتی انتشار یافته از یک سیاهچاله برای اولین بار


کشف امواج صوتی انتشار یافته از یک سیاهچاله برای اولین بار

رصدخانه پرتو ایکس چاندرا برای اولین بار موفق به کشف امواج صوتی انتشار یافته از یک سیاهچاله بسیار پرجرم در خوشه کهکشانی برساوش شده است.

صدای منتشر شده از یک سیاهچاله بسیار پرجرم در فاصله 250میلیون سال نوری زمین،مانند یک نوت هراس انگیز موسیقی،مواد اطراف سیاهچاله را از خطر بلعیده شدن آگاه می کند!

در مشاهدات 53 ساعته تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا در مرداد 1381،امواج کوتاهی در منحنی مربوط به گازهای داغ خوشه کهکشانی برساوش دیده شد.گروه تحقیق،پس از محاسبات بسیار به این نتیجه رسید که این امواج،در حقیقت،امواج صوتی با بسامد یک در 9.5 میلیون سال می باشند. این بسامد،معادل نوت "B-flat" است که حدود 57 اوکتاو پایین تر از نوت           "middle C" در پیانو  قرار دارد.

بدین ترتیب،ستاره شناسان برای اولین بار توانستند امواج صوتی منتشر شده از سیاهچاله ها را کشف کنند.بعلاوه،این نوت،زیرترین نوتی است که تا  بحال کشف شده است.

"اندرو فابین" از موسسه ستاره شناسی انگلستان و سرپرست تیم تحقیق،می گوید:تا بحال،مقادیر زیادی نور و گرما که توسط سیاهچاله ها بوجود آمده اند،کشف شده است ولی این اولین بار است که امواج صوتی سیاهچاله ها کشف می شود.

به عقیده گروه تحقیقاتی "فابین"،این امواج صوتی،در اثر فشار وارده از دوحفره با پهنای 50000 سال نوری بر گازهای اطراف سیاهچاله بوجود آمده اند.این حفره ها که در عکس های تلسکوپ چاندرا نیز دیده می شوند،توسط جتهای سیاهچاله بوجود آمده اند.

با این کشف،علت داغ بودن و سرد نشدن گازهای منتشر کننده پرتو ایکس در خوشه کهکشانی برساوش مشخص شده است:امواج صوتی،هنگام حرکت در میان گاز،جذب آن می شوند و انرژی خود را به گاز منتقل می کنند. برای گرم نگه داشته شدن گازهای این خوشه کهکشانی،این امواج صوتی حداقل از 2.5 میلیارد سال پیش تا بحال،بطور پیوسته حضور داشته اند.

خوشه کهکشانی برساوش،تقریبا در فاصله 250 میلیون سال نوری زمین قرار دارد و  پرنورترین خوشه کهشانی در پرتو ایکس است.

منبع خبر : www.astronomy.com