آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 زیباترین تصاویر گرفته شده از زحل


زیباترین تصاویر گرفته شده از زحل

اخیرا تصاویری فوق العاده زیبا از سیاره زحل و حلقه های آن منتشر شده است که همگی توسط تلسکوپ فضایی هابل در 17 اسفند 1381 گرفته شدند.

سیاره زحل از درون تلسکوپ،یکی از زیباترین نماهای موجود در آسمان است ولی به هیچ وجه بصورت رنگی و با جزئیات بالا دیده نمی شود.

اخیرا تصاویر رنگی از سیاره زحل منتشر شده است که همه آنها توسط تلسکوپ فضایی هابل در 17 اسفند 1381 گرفته شده اند.

در این تصاویر،نوارهای جوی زحل،به نوارهای رنگی و نورانی فوق العاده زیبایی تبدیل شده اند و حلقه های اطراف آن نیز به شکلی در آمده اند که گویی توسط یک نقاش چیره دست با استفاده از بوم و قلم رنگ آمیزی شده اند.

p10

زحل در نور مرئی

 

p11

زحل در نور فرابنفش

 

 

p12

زحل در نور فروسرخ

 

در زمان عکسبرداری،زحل و حلقه های آن دارای بیشترین زاویه انحراف ممکن(27 درجه) نسبت به ما بودند.سیاره زحل در هر 29.5 سال زمین،یکبار بدور خورشید می گردد و محور حرکت وضعی آن،همانند زمین،نسبت به صفحه منظومه شمسی انحراف دارد.

تصاویر هابل مربوط به نیمکره جنوبی سیاره زحل و قسمت جنوبی حلقه های آن است و با استفاده از 30 فیلتر مختلف در طیف فروسرخ،مرئی و فرابنفش گرفته شده اند.

به گفته "اریک کارکوشکا" از دانشگاه آریزونا و سرپرست تیم عکسبرداری،مجموعه این 30 فیلتر انتخابی،بهترین پوشش طیفی است که تا بحال برای سیاره زحل بدست آمده است.

دانشمندان با استفاده از این تصاویر چندطیفی می توانند ترکیب و ساختار حلقه های زحل و نوارهای جوی آن را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهند.

 

منبع خبر : www.skyandtelescope.com