لکه بزرگ خورشیدی

 

لکه بزرگ خورشیدی را مشاهده کنید که چند روزی است قسمت وسیعی از خورشید را فرا گرفته!

 

لکه های خورشیدی نقاط تیره رنگی هستند که دمای کمتری نسبت به نقاط دیگر خورشیدی داشته و در بعضی مواقع بر سطح خورشید  ظاهر میشوند. ولی ظهور منظم این لکه ها در هر دوره 11 ساله تکرار میشود که به آن دوره فعالیتهای خورشیدی گفته میشود. ولی ظهور این لکه عظیم بر سطح خورشید در زمانی که مدت زمانی از فعالیتهای منظم خورشیدی میگذرد جالب است

 

14

برای مشاهده میتوان از فیلترهای مخصوص نور خورشید بدون استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ استفاده نمود.

همچنین میتوانید به سایت www.spaceweather.com مراجعه نموده و جدیدترین تصاویر لکه ها را مشاهده کنید.