آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 برخورد یک توفان عظیم خورشیدی با زمین


برخورد یک توفان عظیم خورشیدی با زمین

متن خبر: یکی از پرقدرت ترين توفانهای خورشيدی در چند دهه گذشته تا ساعاتی ديگر با کره زمين برخورد خواهد کرد.

اين توفان بزرگ که انبوهی از گاز و ذرات باردار پرتاب شده از سطح خورشيد است، و از آثار پدیدار شدن لکه ها و توفان های سطحی خورشید در چند روز گذشته است . ممکن است خسارات جدی ببار بياورد و برنامه های راديويی و تلويزيونی، امواج الکتريسيته و مخابرات ماهواره ای را مختل کند

پدیدار شدن لکه های خورشیدی در چند روز گذشته سبب ساز این واقعه است

اين توفان ممکن است حتی خود ماهواره ها را هم منهدم کند. همچنين احتمال دارد کابل های برق فشار قوی هم دچار خرابی شود و اثرات اين خسارات ممکن است تا 24 ساعت باقی بماند.

اما در عوض می توان صحنه شگفت آور توفان در آسمان را تا ساعتی ديگر در نقاطی از کره زمين مشاهده کرد. ساکنان مناطق شمالی کره زمین نظیر کانادا و مناطق شمالی اروپا و روسیه  صحنه های زیبایی از اثر برخورد ذرات پر انرژی خورشید با جو زمین خواهند دید  اين توفان خورشيدی احتمالا در چند ساعت آینده به زمين برخورد خواهد کرد

منبع خبر بی بی سی