آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 پایان ماموریت فضاپیمای تحقیقاتی گالیله


پایان ماموریت فضاپیمای تحقیقاتی گالیله

 

دانشمندان سازمان فضانوردی آمريکا - ناسا - مراحل نهايی عمليات خاتمه دادن به ماموريت يکی از قديمی ترين فضاپيماهای بدون سرنشين را آغاز کرده اند.

فضاپيمای بدون سرنشين گاليله طولانی ترين دوره ماموريت فضايی را پشت سر گذاشته و ماموريت آن در مجموع بسيار موفقيت آميز توصيف شده است.فضاپيمای تحقيقاتی گاليله که در سال 1989 به فضا پرتاب شد اواخر روز يکشنبه،۳۰ شهریور ماه ( 21 سپتامبر)، پس از چهارده سال سفر در فضا به سوی سطح سياره مشتری هدايت خواهد شد

با برخورد به سطح سياره، عمر اين فضاپيما خاتمه خواهد يافت.گاليه هشت سال را به بررسی سياره مشتری و بزرگترين چهار قمر آن پرداخته است.اين فضاپيما توانسته است هزاران تصوير را به زمين ارسال کند که حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد مشتری، يعنی بزرگترين سياره منظومه شمسی است.دليل تصميم دانشمندان به انهدام گاليه اين است که در صورتی که اين فضاپيما به حال خود رها شود، احتمالا سرانجام تحت تاثير نيروی جاذبه يکی از اقمار مشتری، به سوی آن کشيده خواهد شد و با آن برخورد خواهد کرد. برخورد با يکی از اقمار مشتری می تواند باعث آلودگی اين قمر شود و بر تحقيقات بعدی در زمينه احتمال وجود حيات در آن تاثير بگذارد. منبع خبر : www.bbc.co.uk