کشف چرخش سیارک Davida


با گذشت یک قرن از کشف سیارک Davida 511 , ستارشناسان پی به ساختار ظاهری این سیارک بردند. این یافته ها با استفاده از رصدهایی که با تلسکوپ زمینی  کک  انجام شده  بدست آمده است.

این سیارک بوسیله Raymond Smith Dugan  و در جایی میان مریخ و مشتری که کمربند اصلی سیارکها است -در سال ۱۹۰۳ کشف شده بود.اندازه آن ۳۲۰ کیلومتر و دوره چرخش آن به دور خورشید ۵۰۶۴ سال به طول می انجامد.

تلسکوپ کک به کمک سیستم Adaptive Optic توانست جزییات سطحی سیارک را به تصویر بکشد. این سیستم جهت کاهش دادن اثر اغتشاش جو زمین بر روی نور اجرام آسمانی به کار میرود . Al Conrad عضو تیم هدایت کک میگوید : این سیستم ما را قادر خواهد کرد تا  سیارکهایی مانند Davida را از یک نقطه ضعیف و نامشخص به جسمی تبدیل کنیم که مطالعات زمین شناسی روی آن امکان پذیر باشد.این مطالعات به ما کمک می کند تا درک بهتری از  ترکیب - ساختار و تاریخچه برخورد سیارکها داشته باشیم .برخوردها یک خطر اشکار برای حیات در منظومه شمسی است و این گونه اطلاعات در زمانی که ما سیارکی را در مسیر برخورد با زمین کشف میکنیم بسیار حیاتی خواهد بود.

 

منبع خبر  www.astronomy.com  :